Raad van Toezicht en Kiescommissie 2021 benoemd

De Najaarsvergadering van de Ledenraad heeft plaatsgevonden op donderdag 26 november.  Deze vergadering stond grotendeels in het teken van de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en van de kiescommissie 2021

Door Vivian Boelen, technisch voorzitter van de ANBO Ledenraad

Vanwege de coronamaatregelen vond deze vergadering niet in Woerden, maar op een locatie in Utrecht plaats, waar de aanwezigen op veilige afstand van elkaar aan de vergadering deel konden nemen. Enkele leden van de Ledenraad namen digitaal deel aan deze vergadering.

Raad van Toezicht

De Ledenraad heeft vijf nieuwe leden van Raad van Toezicht mogen benoemen. Meer informatie over de nieuwe Raad van Toezicht vindt u hier.

Kiescommissie 2021

In 2021 eindigt de zittingsperiode van deze Ledenraad. Dat betekent dat in het voorjaar van 2021 nieuwe verkiezingen gehouden zullen worden. Om dat proces in goede banen te leiden zijn Dries Veldman, Cees van Hooff en Jopie van der Werf benoemd tot leden van de kiescommissie. Uitgangspunt bij de werving en selectie van kandidaten voor de ledenraad is het door de ledenraad vastgestelde profiel. Meer informatie over de procedure vindt u in januari op onze website en in ANBO Magazine.

Overig

De Ledenraad heeft besloten om – in overeenstemming met de vorig jaar vastgestelde meerjarenbegroting – de jaarlijkse contributie gelijk te houden aan die van vorig jaar, te weten €48,- per jaar.

Ook heeft de Ledenraad unaniem besloten tot een kleine wijziging van de statuten. De voorstellen daarvoor vloeiden voort uit de zelfevaluatie die de Ledenraad eerder dit jaar heeft gedaan.

Yvette Sens (coördinator markering en communicatie) heeft een presentatie verzorgd over de uitkomsten van een onderzoek onder leden en niet-leden naar de naamsbekendheid en zichtbaarheid van ANBO.

Afsluitend werd de Ledenraad bijgepraat door Willem Reijn (belangenbehartiger pensioenen) over de laatste ontwikkelingen in dit belangrijke dossier.

De meest actuele informatie kunt u vinden op de website onder het kopje 'nieuws'.

Tenslotte wens ik u, mede namens de ledenraadsleden en ondanks alle coronabeperkingen, inspirerende feestdagen toe en een voorspoedig 2021. Blijf gezond!

Vivian Boelen