Meerjarenplan 2020-2024 vastgesteld

Najaarsvergadering Ledenraad

De Najaarsvergadering van de Ledenraad heeft plaatsgevonden op donderdag 21 november in Woerden. Deze vergadering stond grotendeels in het teken van het vaststellen van het nieuwe meerjarenplan 2020-2024

Door Vivian Boelen, technisch voorzitter van de ANBO Ledenraad

Meerjarenplan

Het huidige meerjarenplan kent een looptijd van 2016 tot 2020. Daarom heeft 2019 voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding van een nieuw meerjarenplan. Eerder dit jaar heeft de Ledenraad in een  informele sessie daarover al gebrainstormd en suggesties aangedragen. Het sluitstuk van dit proces was de formele vaststelling van het meerjarenplan. Statutair komt deze bevoegdheid de Ledenraad toe.

Het meerjarenplan kent voor de komende jaren de volgende ambities:

  1. ANBO als kenniscentrum
  2. Focus op inkomen, wonen en gezondheid
  3. Zichtbaarheid landelijk en lokaal
  4. Sociaal ondernemen vanuit een maatschappelijke visie

Met het meerjarenplan is ook de meerjarenbegroting voor de komende vier jaren vastgesteld. Deze voorziet in een kleine verhoging van de jaarlijkse ledenbijdrage in 2020 naar €48,-.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht verzorgde in deze Ledenraad een presentatie van haar aanpak en werkwijze op basis van de verschillende rollen die de Raad op basis van statuten en governance vervult.

De voorzitter van de raad van toezicht, Rinus Tazelaar, heeft besloten – na 12 jaar als bestuurder en toezichthouder zeer betrokken te zijn geweest bij het wel-en-wee van ANBO – dat het tijd werd voor 'nieuw bloed', mede gezien de voortdurend nieuwe uitdagingen waarvoor ANBO zich gesteld ziet. Hij heeft de Ledenraad op de hoogte gebracht van zijn besluit om de functie van voorzitter van de raad van toezicht neer te leggen. De vicevoorzitter van de Raad, Peter Paul van der Kaaij, zal deze functie waarnemen. Het proces om te komen tot een definitieve invulling van deze functie wordt opgestart.

Overig

Zoals altijd praatte directeur-bestuurder Liane den Haan de Ledenraad bij over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging en over een aantal politiek-maatschappelijke  dossiers als zorg, inkomen (pensioenen) en wonen. Uiteraard ging daarbij bijzondere aandacht uit naar de laatste ontwikkelingen op het dossier Pensioenen en het recente besluit van minister Koolmees om in ieder geval komend jaar af te zien van kortingen op pensioenen. Iets waar ANBO zeer nadrukkelijk voor heeft gelobbyd.

De meest actuele informatie kunt u vinden op de geheel vernieuwde website onder 'nieuws'.

Tenslotte wens ik U,  mede namens de ledenraadsleden, inspirerende feestdagen toe en een voorspoedig 2020.

Vivian Boelen