Martien van Veen

Ik ben Martien van Veen, 76 jaar, gehuwd, heb drie kinderen en vier kleinkinderen.

Al 15 jaren behartig ik, door de rechter benoemd, de belangen van dementerende bejaarden die in verpleeghuizen wonen en niemand hebben die voor ze opkomt. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van een organisatie die met circa 30 professionals en 800 vrijwilligers bejaarde mensen helpt met het oplossen van hun problemen. Ook ben ik voorzitter van een stichting die 30% aandelen beheert van medewerkers van een middelgroot bedrijf in de ICT-sector.

Voor mijn pensioen ben ik werkzaam geweest in de overheid en het bedrijfsleven. Eerst 15 als officier bij de marine. Daarna directeur van bedrijven en overheidsinstellingen. Laatstelijk een aantal jaren als gemeentesecretaris van een grote gemeente en tenslotte een aantal jaren interim-manager. Bijna 8 jaren ben ik politiek actief geweest als raadslid van een middelgrote gemeente en tot 2 jaren geleden betrokken geweest bij het besturen van allerlei maatschappelijke organisaties, zoals het kruiswerk, kinderopvang, middelbaar onderwijs, volkshuisvesting, watersport en tennis.

Ik ben overtuigd lid van ANBO vanwege de service die aan de leden wordt geboden maar ook de belangenbehartiging bij maatschappelijke organisaties en de overheid waarvan het beleid nog veel te wensen overlaat. Ik hoop mijn bestuurlijke ervaring te kunnen inbrengen in ANBO's Ledenraad.

Martien van veen

Martien van Veen

Leeftijd
76
Functie
Oud-gemeentesecretaris
Regio
Geslacht
Man
Nummer
21