Margreet van Hensbergen

De wereld verandert snel. Mensen en organisaties staan voor de opgave daar soepel en effectief op in te spelen. Vanuit mijn ervaring en mijn kennis kan ik een steentje bijdragen aan het stimuleren van de vitaliteit van ANBO.

Er moet snel en adequaat ingespeeld worden op de problemen van deze tijd. Te denken valt aan de nieuwe Wmo, waarin de overheidstaken met betrekking tot het welzijn van mensen zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. De communicatie hierover naar de burger is slecht vindbaar of versnipperd, ingewikkeld geformuleerd en soms ronduit misleidend.

Daarnaast moeten ouderen langer thuis blijven wonen, wat weer een extra belasting kan betekenen voor de omgeving/wijk/dorp waar mensen wonen. Een extra zorgpunt zijn de ouderen met een niet westerse achtergrond, zij spreken de taal niet, omdat dat toen niet nodig was. Dagopvang en zorginstellingen zijn niet op hen toegerust.

De Langdurige zorg van overheidswege is een heel gezoek voor de gemiddelde burger die bv te maken krijgt met beginnende dementie in de familie of omgeving. ANBO maakt zich hard dat dit gemakkelijker tijdig gesignaleerd kan worden en dat bij de zorg voor dementerende welbevinden en menswaardigheid voorop staan.

Tot slot: verzorgingshuizen worden verpleeghuizen en ontschot: wonen en zorg gescheiden. Zomaar een paar voorbeelden die mij motiveren lid van de Ledenraad te zijn. Ik denk graag mee over de weg die ANBO te gaan heeft richting: betere samenleving en draag graag mijn steentje bij aan de visieontwikkeling hierover.

Margreet van Hensbergen is secretaris van de stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort en coördinator van de Ambassadeurs Roze 50+ Utrecht, directeur inburgeringscentrum en voorzitter Seniorenkring Liendert.

Margreet van Hensbergen

Margreet van Hensbergen

Leeftijd
73
Functie
Directeur en bestuurder
Regio
Geslacht
Vrouw
Nummer
10