Jan-Willem Buys

Ik ben Jan-Willem Buys, 69 jaar, gehuwd en ik heb drie kinderen. In 2003 ben ik in de WAO terechtgekomen; mijn echtgenoot is in die periode een trainingsbureau gestart. We hebben geruild van positie: ik huisman, zij kostwinner. Ik heb, als huisman, drie pubers naar hun volwassenheid begeleid. In 2015 ben ik met pensioen gegaan.

Ik heb tijdens mijn werkzame leven vooral in de gezondheidszorg gewerkt; onder andere in algemene- en psychiatrische ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijke gehandicapten. Ik ben onder andere bedrijfsmaatschappelijk werker, directeur sociale zaken, hoofd P&O en personeelsfunctionaris geweest. Ook ben ik actief geweest als interim-manager en organisatieadviseur. Op dit moment ben ik bureaumanager van het training- en adviesbureau Tacto in Driebergen. Daarnaast ben ik buurtredacteur voor de buurt waarin ik woon. Dit omdat bij een terugtredende overheid mijn buurtschap een gezicht en een belangbehartiger nodig heeft.

Waarom kandidaat voor de Ledenraad van ANBO? Ik vind het erg goed dat er een onafhankelijke organisatie is, die de belangen van senioren behartigt en daarnaast veel leuke activiteiten organiseert. Ik vind het belangrijk dat ANBO professionele hulp en ondersteuning biedt aan en vraagbaak is voor senioren. Bovendien wordt er te weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheden, de kennis en de vaardigheden van die senioren.

Wat heb ik te bieden? Kennis van de gezondheidszorg en van de huidige arbeidsmarkt. Ik ben positief-kritisch richting ANBO, de politiek en andere maatschappelijke instituties. Ik ben een harde werker met een sterk invoelend vermogen. Ik kan goed luisteren, ben gericht op samenwerken, ik ben loyaal, nieuwsgierig en een doorzetter.

Jan-Willem Buys is mede-eigenaar van een trainingsbureau, organisatieadviseur van zorginstellingen en was directeur sociale zaken.

Jan-Willem Buys

Jan-Willem Buys

Leeftijd
69
Functie
Voormalig directeur sociale zaken
Regio
Geslacht
Man
Nummer
6