Jan Reijnders

Mijn lidmaatschap van de Ledenraad van ANBO blijkt een welkome combinatie te vormen met mijn lidmaatschap van de D66 Themagroep Senioren & Samenleving. Wederzijdse vraagstukken over ouderenzorg kan ik zowel in belanghebbende zin als in politiek opzicht benaderen. Dit resulteert in een oplossing die breed gedragen kan worden. Hiermee wil ik graag verder gaan. Besturen en organiseren iets wat ik mijn hele leven al met plezier en interesse doe.

In al deze besturen laat ik me leiden door waarden die ik ook bij de ANBO terug zie:

  • We doen het samen
  • We zijn open en eerlijk
  • We willen de beste zijn

Waarom op mij stemmen? Op LinkedIn wordt over mij geschreven: gedreven, deskundig, creatief, durft moeilijke zaken bespreekbaar te maken, plezierig en geeft spirit aan zijn omgeving. Al deze eigenschappen wil ik graag inzetten voor de ANBO Ledenraad. Ik hoop met de continuering van mijn lidmaatschap van de Ledenraad van ANBO bovenstaande verder gestalte te kunnen geven.

Jan Reijnders heeft raads- en bestuurservaring, onder andere bij de ledenraad van Rabobank De Kempen West, D66 De Kempen en bij de stichting LandArt

Jan Reijnders

Jan Reijnders

Leeftijd
70
Functie
ROC-docent
Geslacht
Man
Nummer
17