Jan Los

Een Ledenraad is vooral een beleidsmatig orgaan. Bij beleid hoort analyseren en het maken van keuzes. Wat zijn de speerpunten die nu actueel zijn? Welke oplossingen passen hierbij het best bij de doelgroep?

Vanuit mijn achtergrond, accountancy, fiscaliteit en financiële mediation gaat mijn belangstelling vooral uit naar de aandachtsgebieden in eerste instantie op die terreinen liggen. Inkomen: AOW, pensioen, koopkracht, kosten zorgverzekering.

Maar als penningmeester van een dorpsraad ben ik ook bekend met problemen als eenzaamheid en verminderende zorg. Door kerkelijke activiteiten op diaconaal terrein is die kennis nog verdiept.

In de loop der jaren mocht ik verschillende bestuursfuncties binnen de accountancy, een pensioenfonds, mediation en sport vervullen. Daardoor ontstond veel ervaring met het formuleren van beleid en het in gang zetten van veranderingsprocessen. Ik hoop deze kennis en kunde voor ANBO in te kunnen zetten.

Jan Los is nu penningmeester van de Koninklijke Wandelbond Nederland, lid van de financiële commissie NOC*NSF, vicevoorzitter van de dorpsraad in zijn gemeente en kerkelijk actief.

Jan Los

Jan Los

Leeftijd
74
Functie
Penningmeester en vicevoorzitter
Regio
Geslacht
Man
Nummer
14