Inge den Heijer – Bodeutsch

Mijn roepnaam is Inge en ik ben geboren op Curaçao met Surinaamse roots. Ik ben 69 jaar en sinds 2017 gepensioneerd. Ik ben gehuwd en heb een dochter en een zoon en van elk een kleindochter.

Ik ben secretaris van ANBO Diemen geweest en fractieopvolger in de gemeenteraad van Diemen. Momenteel ben ik bestuurslid van NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Verder ben ik secretaris van BGNAA (Bond van Gepensioneerden van de Nederlandse Antillen en Aruba).

De zorg en het welzijn van ouderen in het algemeen en van oudere migranten in het bijzonder vragen om oplossingen. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarbij van groot belang! Als bestuurslid van NOOM zet ik mij hier voor in.

Ik wil als lid van de Ledenraad van ANBO voor alle leden van ANBO meedenken en meebeslissen over deze oplossingen.

De coronacrisis en de vergrijzing maken wel duidelijk dat wij moeten kiezen voor lagere zorgpremies en voor meer betaalbare aangepaste woningen.

Gezamenlijk kunnen wij de positie van alle ouderen behartigen en veilig stellen.

Met uw stem kan en wil ik binnen de Ledenraad mijn ervaringen toepassen zodat ANBO als organisatie groeit en daarbij samenwerking blijft zoeken in het belang van alle ouderen in Nederland.

Inge den Heijer – Bodeutsch

Inge den Heijer – Bodeutsch

Leeftijd
69
Functie
Juridisch medewerker GVB
Woonplaats
Diemen
Geslacht
Vrouw
Nummer
11