Henk Koedijk

Ik ben er van overtuigd, dat senioren een veel belangrijkere rol kunnen, en vooral moeten, spelen in het maatschappelijk vlak, dan dat nu het geval is. We zijn mondig en hebben jarenlang gewerkt aan het huidige Nederland. Waarom doen we zo weinig met die kennis en ervaring?

Ik ben blij, dat ANBO steeds sterker wordt als belangenbehartiger van senioren in Nederland. Via de Ledenraad wil ik ANBO een rol van betekenis laten spelen in netwerken van senioren. Op die manier zal ANBO gesprekspartner worden van de beslissers in dit land. Maar anderzijds kunnen we de senioren van Nederland ook direct diensten bewijzen door er daadwerkelijk zijn voor hen in de wijken, vlak bij hun huis.

Als lid van de Ledenraad wil ik mij voor 100% in zetten voor de speerpunten van ANBO, zoals zorg, wonen, inkomen, werk en belastingen. De senioren van Nederland zijn niet de sluitpost van de begroting, we zijn het startkapitaal van dit land.

Henk Koedijk

Henk Koedijk

Leeftijd
68
Functie
Project- en procesmanager, wethouder
Regio
Geslacht
Man
Nummer
12