Han Ceulen

Ik ben nog maar zeer kort lid van ANBO. De reden dat ik lid ben geworden is gelegen in hetgeen er in de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van de gezondheidszorg, GGZ-zorg, de ouderenzorg, de AOW- en pensioenleeftijd en de pensioenen zelf.

De chaos in het afgelopen jaar rond covid en de aanpak daarvan en de onvoldoende aandacht voor de ouderen, de benaming van 'dor hout' en het ogenschijnlijke gebrek aan bereidwilligheid om ook ouderen te betrekken in die aanpak waren de redenen om lid te worden. Omdat ik niet alleen maar wil klagen, maar wil dóén en vooral ook omdat ik altijd heb gewerkt in de gezondheidszorg en dat gedeeltelijk nog doe, heb ik mij aangemeld als kandidaat voor de Ledenraad.

Na mijn studie medicijnen in Leiden ben ik, na een jaar gewerkt te hebben als arts-assistent gynaecologie-verloskunde na een auto-ongeluk, overgestapt naar de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. In 1986 werd ik geregistreerd als bedrijfsarts en heb dat vak daarna tot aan mijn pensionering in 2014 uitgeoefend. In die periode ben ik ook hoofd geweest van de Alarmcentrale Eurocross, waardoor ik gedurende vijf jaar over bijna de hele wereld heb gevlogen en heel wat gezondheidszorg instellingen en -systemen heb gezien en ervaren.

Daarnaast heb ik vele nevenfuncties gehad: 14 jaar voorzitter OR bij indertijd de grootste Arbodienst van Nederland, manager van bedrijfsartsen, auditeur van kwaliteitssystemen, examinator van bedrijfsartsen, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Arbozorg, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, arts-gemachtigde inzake Bezwaar en Beroep tegen beslissingen van het UWV en lid van de ledenraad LAD/FBZ, de 'vakbond’ van de gezondheidszorg. Kort na mijn pensionering in december 2014 heb ik een eigen bedrijf opgezet en heb daarin een groot aantal van die nevenfuncties uitgeoefend en dat doe ik deels nog steeds.

Vergeleken met veel landen hebben wij een nog redelijk goed werkende gezondheidszorg, maar de afgelopen decennia kan ik niet anders constateren, dat er ook een sprake is van een ernstige afbraak. Dat moet anders! Met name wil ik eraan meewerken, dat de stem van ouderen veel meer wordt gehoord en wij betrokken worden bij komend herstel van en vernieuwingen in de zorg.

Han Ceulen

Han Ceulen

Leeftijd
71
Functie
Bedrijfsarts
Woonplaats
Berlicum
Geslacht
Man
Nummer
4