Gerard Aerts

Sinds 2009 geniet ik na ruim 42 dienstjaren van mijn pensioen. Ik ben 77 jaar, gehuwd en heb drie kinderen, waarvan één in Australië. Zij hebben ieder hun eigen jong gezin.

Met veel andere senioren maak ik me soms zorgen over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Wat gaan die voor mijn vrouw, onze kinderen en kleinkinderen betekenen?

Veel vragen komen op ons af. Wat zijn de gevolgen van de ombouw van het pensioenstelsel? Kunnen we in de toekomst nog wel die zorg krijgen die we nodig hebben? Wat doe je als je kinderen geen mantelzorg kunnen bieden? Waar kun je terecht als je niet alles meer zelf kunt doen en je geest nog helder is? Hoe vind je je weg in het woud van regelingen en regels?

Als ouderen willen we zo lang mogelijk meedoen als volwaardige deelnemers aan onze maatschappij. En vooral geen 'dor hout'-etiket opgeplakt krijgen.

We kunnen deze toekomst alleen gezamenlijk aan. Daarvoor is een sterke organisatie nodig die onze belangen behartigt, ondersteuning biedt en kennis deelt.

Vanaf de zijlijn toekijken ligt niet zo in mijn aard. Daarom ben ik sinds 2017 ANBO Consulent en tevens lid van de Ledenraad.

Graag zou ik nog een termijn als lid van de Ledenraad van ANBO mijn bijdrage aan de bouw van een sterke vereniging willen leveren. Mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan, waaronder die van de huisbezoeken als consulent, wil ik hiervoor inzetten.

Gerard Aerts was directeur in het Speciaal onderwijs, directeur LHNO-MHNO en daarna directeur in het ROC (onder andere Zorg en Welzijn). Tot 2009 regiovoorzitter Onderwijsbond CNV. Momenteel secretaris van een VvE in Almere en ANBO Consulent.

Gerard Aerts

Gerard Aerts

Leeftijd
77
Functie
Directeur onderwijsinstellingen / ANBO Consulent
Woonplaats
Almere
Geslacht
Man
Nummer
1