Gerard Aerts

Ik heb tot mijn 65e gewerkt en ben nu 9 jaar met pensioen. Ik ben gehuwd en heb drie kinderen met ieder hun eigen gezin.

Met veel andere senioren kijk ik soms wat zorgelijk naar alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Wat gaat dat voor mij, mijn vrouw en kinderen betekenen.

  • De gemeentelijke aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
  • De uitvoering van de Wet Langdurige Zorg. Wat gebeurt er als ik niet alles of helemaal niets meer zelf kan. Hoe gaat het met de verpleeghuiszorg;
  • De Verzekeringswet met de eigen risico's en bijdragen;
  • Ontwikkelingen rond de pensioenen.

Veel vragen komen op ons af. Kunnen we nog wel die zorg krijgen, die we nodig hebben. Hoe vind je je weg in het woud van regelingen. Wat doe je als je kinderen geen mantelzorger kunnen zijn, omdat ze of te druk zijn of te ver weg wonen. Ik ben vast niet de enige wiens dochter in het buitenland (in mijn geval Australië) woont.

We kunnen deze toekomst alleen gezamenlijk aan. En daarvoor is een sterke organisatie nodig die kennis kan delen en ondersteuning kan bieden. En natuurlijk ook het gesprek aan kan gaan met alle belangrijke maatschappelijke en politieke organisaties om de positie van senioren te behartigen en veilig te stellen.

Mijn kennis en ervaring wil ik inzetten als lid van de Ledenraad van ANBO.

Gerard Aerts was directeur in het Speciaal Onderwijs en bekleedde daarna een directiefunctie in het ROC (onder andere voor de opleidingen Zorg en Welzijn) tot 2009 en was regiovoorzitter van de Onderwijs Bond CNV tot zijn pensioen. Momenteel is hij secretaris van een VvE in Almere, lid van de ledenraad van de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen en lid van het bestuur NBP Flevoland.

Gerard Aerts

Gerard Aerts

Leeftijd
75
Functie
Directie- en bestuurslid
Regio
Geslacht
Man
Nummer
1