Frans van den Broek

Mijn adagium is: 'Ontwikkel en onderhoud je hoofd, je hart en je handen'; dit is van de wieg tot het graf heel relevant. Participerend leren is daarvoor een perfecte methode, die ik mijn leven veelvuldig heb toegepast.

Ik heb daar aan bijgedragen door het leiden van een bedrijfsschool, een carrière in het beroepsonderwijs als leraar, projectleider, directeur/bestuurder en als voorzitter van de vriendenvereniging van HOVO Brabant. Ik volg nog steeds regelmatig HOVO-cursussen.

ANBO richt zich mijn inziens op de belangenbehartiging voor - en steun aan - ouderen die zelf de regie willen kunnen voeren over het 'onderhoud' van hun hoofd (greep blijven houden op de ontwikkelingen in de samenleving), hart (een sociaal netwerk) en handen (mobiliteit). Inkomen, wonen en gezondheid zijn daarbij essentieel. Vanuit die gedachte wil ik graag een bijdrage leveren aan ANBO om mijn ervaring en expertise in te zetten als uw afgevaardigde in de ledenraad.

Uw stem op mij betekent kiezen voor een persoon die:

  1. positief- kritisch en samenwerkingsgericht is, aanspreek- en benaderbaar is, en verantwoordelijkheid kan dragen;
  2. veel bestuurlijke ervaring heeft, breed geïnformeerd is, organisatiesensitief is en zicht heeft op de ouderenproblematiek;
  3. mee kan praten over de toekomst van ANBO, vertaald in meerjaren- en beleidsplannen én begrotingen.

Ik hoop op uw stem: ik heb er zin in!

Frans van den Broek

Frans van den Broek

Leeftijd
74
Functie
Voormalig leraar, projectleider, voorzitter, directeur/bestuurder
Regio
Geslacht
Man
Nummer
5