Erica Daams – Noya

Mijn naam is Erica Daams-Noya 70 jaar. Ik heb mij in mijn werk en nu ook als ‘oudere’ altijd betrokken gevoeld bij het thema: behartigen van belangen van ouderen.

Ik ben getrouwd met Geert van 72 jaar en wij hebben samen twee kinderen; een zoon en een dochter die allebei hun eigen gezin hebben.

Lang ben ik werkzaam geweest bij een grote welzijnsinstelling in het zuiden van het land. Mijn twee voorlaatste functies waren stafmedewerker deskundigheidsbevordering en wijkmanager. Deze functie oefende ik uit in combinatie met parttime zzp-erschap, TCM: training, coaching en maatwerk.

Het volgen van de ontwikkelingen van het ouderenbeleid heeft altijd mijn belangstelling gehad. Het ouderenwerk heeft als een rode draad door mijn werkzaam leven een rol gespeeld. Maar ook privé; gedurende een aantal jaren heb ik voor mijn ouders gezorgd.

Daarnaast heb ik de laatste jaren deel uitgemaakt van het landelijk project 'ZorgVerandert’ geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

In samenwerking met lokale organisaties en gemeenten, organiseerden wij dialogen met ouderen, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Als gespreksbegeleider zorgde ik dat men naar elkaars behoeften kon luisteren. Het thema van een dialoog was vaak: “De zorg is veranderd, wat betekent dat voor u”

Uit de vele dialogen is duidelijk naar voren gekomen dat er nog een weg te gaan is als het gaat om ouderenbeleid.

Nu er geen bejaardentehuizen meer zijn en de ouderen zo lang mogelijk thuis moeten/willen blijven met of zonder de ondersteuning van de Wmo, zijn er nieuwe ontwikkelingen c.q. initiatieven nodig. Het is van belang om in samenspraak met de ouderen te ontdekken waar ze/we tegenaan lopen.

Huizentekort voor ouderen, alternatieve woonvormen, eenzaamheid als gevolg van het langer thuis blijven wonen, het fenomeen 'positief gezond' voor ouderen introduceren.

Ik zou graag vanuit betrokkenheid en visie mijn kennis en ervaring willen inzetten om mee te denken, praten en beslissen over de koers van ANBO.

Erica Daams – Noya

Erica Daams – Noya

Leeftijd
70
Functie
Stafmedewerker deskundigheidsbevordering en wijkmanager bij een welzijnsinstelling
Woonplaats
Rotterdam
Geslacht
Vrouw
Nummer
7