Corrie van den Ingh – van Wijk

De stem van ouderen wordt steeds belangrijker in deze maatschappij. ANBO is een uitstekend orgaan om deze stem te laten horen. Bovendien ben ik van mening dat het van belang is om een vrouwelijk geluid te laten horen, om vanuit een vrouwelijk perspectief een goed evenwicht te brengen. Graag wil ik als lid van de Ledenraad van ANBO deze stem vertegenwoordigen. 

Namens ANBO ben ik ook lid van het Verantwoordingsorgaan bij BPF Schilders. Hierdoor heb ik veel kennis verkregen over pensioenen en over het nu te sluiten pensioencontract, gebaseerd op het nieuwe pensioenakkoord. De komende vier jaar, de transitieperiode van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel, zullen van het grootste belang zijn om de belangen van gepensioneerden te bewaken. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Ik ben nu 76 jaar en heb mij altijd ingezet voor anderen. Eerst via rechtswinkel en kerkbestuur. Vervolgens ben ik als advocaat opgekomen voor de belangen van verschillende partijen. Als adjunct-secretaris van de Utrechtse Orde van Advocaten heb ik bovendien de ervaring opgedaan dat bemiddelen tussen partijen van groot belang is.

Corrie van den Ingh – van Wijk

Corrie van den Ingh – van Wijk

Leeftijd
76
Functie
Advocaat en lid VO Bedrijfspensioenfonds schilders
Woonplaats
Utrecht
Geslacht
Vrouw
Nummer
12