Bob Bakker

Na 25 jaar belangenbehartiging in vele functies, zou ik nu graag bij mijn ANBO weer deel uitmaken van de Ledenraad. We zijn nu in een fase gekomen van opbouwen en luid en duidelijk overal het belang behartigen van ouderen. We kunnen dus niet meer volstaan met bijvoorbeeld een werkgroepje pensioenen zoals destijds, maar moeten nu bottom-up gaan denken. Weer de weg zoeken naar de leden.

Er is een vergelijk met andere organisaties, gezamenlijk bij de gemeente lobbyen om voldoende aandacht te krijgen voor de noden van de ouderen in de gemeente.

Er is steeds meer verantwoording naar de gemeente overgeheveld, maar die hebben helaas ook niet altijd voldoende kennis in huis. Hier is de oudere dus de ervaringsdeskundige, maar ze moeten dat wel laten merken. Door mijn jarenlange praktijk in Cliëntenraden in ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en wijkraden denk ik dat ik de directeur kan bijstaan, samen met de andere leden die allemaal hun eigen inbreng hebben.

Uiteraard heb ik ook ervaring als bestuurder (UVV en Patiënten consumenten Platform) en verantwoordelijke bij diverse welzijn en zorg belangenbehartigers, maar daar zal het grootste probleem niet zitten. Een nieuwe raad vraagt mensen met ervaring, onderling respect en verdraagzaamheid. Daar hoop ik dan deel van te mogen uitmaken.

Bob Bakker is bestuurslid van zorgorganisaties cliëntenraden en ex-stadsdeelraadslid van GroenLinks in Amsterdam.

Bob Bakker

Bob Bakker

Leeftijd
77
Functie
Voormalig bestuurder
Regio
Geslacht
Man
Nummer
2