Bert van Bijsteren

Door mijn werk als politie-inspecteur in het centrum van Amsterdam, door mijn gemeenteraadslidmaatschap in Harderwijk en door mijn ervaringen als afdelingsvoorzitter destijds van de ANBO VeluwerandMeer ben ik overtuigd dat de ANBO hard nodig is als belangenbehartiger voor de senioren. De mouwen moeten opgestroopt, want er is veel te doen. Speerpunten zoals o.a. zorg en mantelzorg, zelfstandig zo lang mogelijk thuis wonen, pensioenen en voor de jongere senioren gezond en wel naar het pensioen toe werken zullen voorlopig nog niet afgerond zijn. Veel ouderen hebben direct te maken met een of meer van deze onderwerpen. Terecht om je daar zorgen over te maken.

Gezamenlijk zullen we hard aan de slag moeten om het ledenaantal van de ANBO te laten groeien. Met meer leden zal de politiek nog meer met de ANBO rekening moeten houden. Het is ook zaak om het vizier meer gericht te hebben op jongere senioren. Ook zij hebben belang bij een nog sterkere ANBO en..... de ANBO kan deze "jeugdigen" prima gebruiken.

Ik ga mij met hart en ziel inzetten om als uw vertegenwoordiger bij te dragen aan het beleid van de ANBO. Daarbij vind ik het vanzelfsprekend dat u mij kunt aanspreken over de onderwerpen. Leden moeten zich immers gehoord weten door hun benaderbare vertegenwoordigers. Ik ga graag het gesprek met u aan om uw mening te horen.

Bert van Bijsteren

Bert van Bijsteren

Leeftijd
62
Functie
Politie-inspecteur
Regio
Geslacht
Man
Nummer
3