Ledenraad

ANBO kent een Ledenraad, die rechtstreeks gekozen wordt door alle leden. De gekozen leden van de Ledenraad (die hieronder allemaal zijn te vinden) vertegenwoordigen het algemene belang van ANBO. Zij zitten er dus voor alle leden en niet voor bijvoorbeeld één provincie of regio.

In de loop van 2021 loopt de vierjarige termijn voor de huidige Ledenraad af. Dit betekent dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Alle ANBO-leden hebben zich hiervoor verkiesbaar kunnen stellen. Vanaf mei stellen de geselecteerde kandidaten zich aan u voor en vanaf dan kunt u stemmen.

De Ledenraad bestaat uit maximaal 25 personen. Hierdoor is dialoog, discussie en besluitvorming op inhoudelijke gronden mogelijk.

De Ledenraad is de algemene vergadering van de vereniging. Afgevaardigden denken, praten en beslissen mee over de koers van ANBO. De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen en wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

De Ledenraad kent een onafhankelijk voorzitter: Vivian Boelen. Na elke vergadering van de Ledenraad doet zij kort verslag van de vergadering op de website.

Onze ledenraad

Gerard Aerts
Gerard Aerts
Directie- en bestuurslid
Bob Bakker
Bob Bakker
Voormalig bestuurder
Bert van Bijsteren
Bert van Bijsteren
Politie-inspecteur
Frans van den Broek
Frans van den Broek
Voormalig leraar, projectleider, voorzitter, directeur/bestuurder
Jan-Willem Buys
Jan-Willem Buys
Voormalig directeur sociale zaken
Margreet van Hensbergen
Margreet van Hensbergen
Directeur en bestuurder
Willem Hoekstra
Willem Hoekstra
ICT-manager
Trudy Larooij
Trudy Larooij
Senior-expert
Marjan Meijs-de Geus
Marjan Meijs-de Geus
Voormalig manager en bestuurder
Elias Niehot
Elias Niehot
Gepensioneerd FNV-bestuurder
Jan Reijnders
Jan Reijnders
ROC-docent
Wim Thoen
Wim Thoen
Directeur
Martien van veen
Martien van Veen
Oud-gemeentesecretaris
Werner Veenendaal
Werner Veenendaal
Bedrijfsleider/eigenaar
Leo Venderbosch
Leo Venderbosch
Docent en manager
Jan van Westrenen
Jan van Westrenen
Decaan
Henk van Zandwijk
Henk van Zandwijk
Bestuurslid