Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De aanvraag voor aanpassing van de woning is afgewezen door de gemeente blijkend uit een afwijzende beschikking (op een ingediend bezwaarschrift);
  • Er zijn geen andere voorzieningen (of fondsen) waar een beroep op kan worden gedaan;
  • Er mag geen sprake zijn van verwijtbaar gedrag;
  • De aanvraag is niet hoger dan € 1.000,-- (inclusief btw)
  • De aanvrager moet aan kunnen tonen zelf niet over de benodigde middelen of draagkracht te beschikken om de noodzakelijk aanpassingen zelf te bekostigen; er zal een lichte toets van inkomen en vermogen plaatsvinden;
  • Een bijdrage is eenmalig per woning;
  • Indien gemeente (al dan niet na tussenkomst van ANBO) alsnog over gaat tot bekostiging van de aanpassing van de woning dan wordt dat bedrag door de ontvanger teruggestort in het ANBO hulpfonds.

Procedure

Het bestuur van ANBO beslist over toekenning van bijdragen op basis van een bindend advies van deskundigen te benoemen door het bestuur. Aanvragen voor een bijdrage uit het hulpfonds kunnen digitaal worden aangevraagd via hulpfonds@anbo.nl. Ook kunt u een brief schrijven ter attentie van ANBO Hulpfonds.