Rust aan het front!

01 november 2019 door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen

Het zijn geen saaie dagen in pensioenland. We merken dat aan de vele reacties die bij ons binnenvallen. Op ons eerste actietje vielen duizenden mails binnen.

Verontwaardigde reacties dan met name: hoe oneerlijk het is dat er in deze dagen van economische hoogtij kortingen dreigen. Hoe onbegrijpelijk het is dat er zou worden gekort terwijl er goed € 1.500 miljard in kas zit. En dat terwijl er bij de grote fondsen ook al tien jaar niet is geïndexeerd, waardoor de pensioenen vijftien tot twintig procent minder waard zijn geworden.

Vaak eindigen dergelijke berichten met de oproep om als gepensioneerden op te rukken naar Den Haag. Her en der zijn daartoe al pogingen ondernomen, maar die lijken tot nog toe niet te slagen. Laten we wel wezen: het Malieveld is met tractoren en vrachtwagens wel makkelijk te vullen, maar met gewone burgers is dat een geheel andere zaak. Drieduizend mensen vallen geheel weg op zo’n grote vlakte.

Evenwichtig

Maar wij zijn wel degelijk bezig. We bouwen het op, samen met andere organisaties want wij denken dat we samen sterk kunnen staan. We doen als gezamenlijke ouderenorganisaties een beroep op de minister om geen kortingen toe te passen zolang we niet weten welke kant we opgaan.

En dat weet de minister volgens zijn eigen plannen ook niet. Hij heeft drie onderzoeken aangekondigd. Eén naar het nieuwe pensioenstelsel. ANBO praat mee in de klankbordgroep, samen met jongeren- en ouderenorganisaties. In het voorjaar moet duidelijk zijn of we eruit komen. En laten we wel wezen: als de ouderenorganisaties neen zeggen heeft de minister een groot probleem. Je kunt niet zo maar de belangen van 3,2 miljoen gepensioneerden opzij zetten. Wij zullen er overigens alles aan doen om wel tot een goed stelsel te komen waarin de belangen van alle deelnemers evenwichtig worden behandeld.

Oneerlijk, onredelijk en ongewenst

Het tweede onderzoek is wellicht nog belangrijker: als de rente langdurig laag blijft, wat betekent dat voor het pensioenstelsel? Minister Koolmees heeft al erkend dat we dan samen een groot probleem hebben. Eigenlijk zou je eerst de uitkomsten van dit onderzoek moeten kennen, voordat je überhaupt stappen neemt.

En dan als derde: hoe moet het met de kortingen? Hij is daarover in overleg met de pensioensector en de gezamenlijke ouderenorganisaties hebben op initiatief van ANBO een brief gestuurd aan de minister. De inhoud: zolang je geen antwoord hebt op bovenstaande vragen is het oneerlijk, onredelijk en ongewenst om te korten. Het vertrouwen in en het draagvlak voor het pensioenstelsel worden wezenlijk aangetast. Dus minister: niet korten voordat alles duidelijk is!

Schouder aan schouder

Wij zijn niet de enigen die dit roepen. Ook de FNV heeft een dergelijke oproep gedaan en wij staan hierin schouder aan schouder. We gaan nu eens even niet in op de problematiek van de rekenrente, maar wij willen gewoon een pensioenstelsel, waarin mensen een fatsoenlijke uitkeringen krijgen.

En een pensioen dat betaalbaar is. Premies kunnen nauwelijks omhoog, dus alle werknemers, jong en oud, dreigen een forse korting op hun te verwachten pensioen te krijgen. We sluiten onze ogen niet voor de buitenwereld, maar we willen eerst rust en redelijkheid. Als Den Haag niet luistert, zal er een storm van protest over het Binnenhof neerdalen, van alle werkenden en gepensioneerden. ANBO zal daar op volle kracht aan meedoen.

De ambitie voor een betaalbaar, waardevast pensioen ligt vast in het pensioenakkoord en blijft voor ons pal overeind. En daarom: Stop de kortingen!