Gastcolumn

Wilem

Een rendement van niks

Door WILLEM REIJN, BELEIDSADVISEUR PENSIOEN
De grote pensioenfondsen kwamen deze week met de cijfers over december. Ofwel een beetje de jaarafsluiting van 2019. Daar kunnen we van alles en nog wat van vinden.
De fondsen hebben natuurlijk hun successen over 2019 gemeld. Ik heb de rendementen even voor u op een rijtje gezet.
Lees meer
Pensioenspecialist Willem Reijn

Na ons geen zondvloed

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
In de mailbak vallen veel reacties binnen. Ik heb er vorige keer al over geschreven. Maar ik wil hier toch terugkomen op één zinnetje van een schrijver.
Lees meer
Willem Reijn

Rust aan het front!

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Het zijn geen saaie dagen in pensioenland. We merken dat aan de vele reacties die bij ons binnenvallen. Op ons eerste actie vielen duizenden mails binnen.
Lees meer
Willem Reijn

En nu de semantiek: wat betekent onnodig?

Door Willem Reijn, Adviseur Belangenbehartiging Inkomen
Met de dreigende kortingen op pensioenen van miljoenen Nederlanders, kun je niet zeggen dat er te weinig aandacht is voor het onderwerp pensioen. In de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer, in hoorzittingen en gewoon beraad van de commissie Financiën: pensioen staat centraal.
Lees meer
Willem Reijn

Aan het infuus

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Melt-up. Het was een nieuwe term voor mij, die Lucas Daalder van belegger Black Rock introduceerde in het Financieele Dagblad. Ik was natuurlijk wel bekend met de uitdrukking meltdown. Dat is zo’n beetje het ernstigste ongeluk dat je bij een kerncentrale kunt verzinnen. De atoomkern van de centrale smelt zich een stralende weg, te beginnen in de grond en vervolgens in de wijde omgeving. Een crisis, een ramp, een catastrofe derhalve.
Lees meer
Willem Reijn

De druk richting de eigen pensioenpotjes

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Het 'nieuwe contract' voor de pensioenen is niet precies het ideaal van minister Wouter Koolmees. D66 is steeds voor een individuele benadering geweest. Toen de SER een eerste schets van een nieuw pensioenstelsel presenteerde aan de onderhandelaars voor het kabinet Rutte III konden de onderhandelaars dat meteen overnemen.
Lees meer
Willem Reijn

Oops, I did it again!

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Het verhaal wil dat minister Wouter Koolmees het woord rekenrente niet meer kon horen. Op het ministerie liep ik als John Cleese rond met de gedachte “Don’t mention the war!” Na het H-woord van tien jaar terug (de gevoelige hypotheekrenteaftrek), hebben we nu het R-woord.
Lees meer
Willem Reijn

Hoera, we gaan indexeren!

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Stel, gewoon omdat het zo lekker dromen is – stel, er komt een pensioenakkoord. En dat pensioenakkoord biedt meer perspectief op indexeren. Indexeren: het aanpassen van de pensioenuitkering (en aanspraken voor werkenden) aan de inflatie. Hoe zou dat dan werken?
Lees meer
Willem Reijn

Die vermaledijde rekenrente

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Afgelopen week hebben we op onze website veel aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen in de pensioensector. Maar graag kom ik terug op één heet hangijzer: de rekenrente. Dat is in pensioenland de rente aan de hand waarvan een pensioenfonds zijn verplichtingen moet bepalen. Algemene regel: hoe lager de rente, hoe hoger de verplichtingen. En hoe hoger de verplichtingen, hoe lager de dekkingsgraad. En hoe lager de dekkingsgraad, des te meer kans op korten. Het gaat derhalve wel ergens over.
Lees meer
Willem Reijn

Tja, die AOW-leeftijd

Door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen
Wat is nou redelijk met die AOW-leeftijd? Ik ben bang dat met het verstrijken van de tijd de tegenstellingen steeds groter worden. Ik lees dat sommige groepen de leeftijd terug willen naar 65 jaar en anderen willen dat die ‘in beton gegoten’ op 66 blijft. Minister Wouter Koolmees roept namens het kabinet en de coalitie dat dat onbetaalbaar is, althans dat de werkenden dan teveel moeten betalen. Slim, als je zegt dat de overheid het betaalt is iedereen ‘voor’ maar als je de rekening rechtstreeks op iemands bordje legt, is de kans groot dat ie ‘neen!’ roept.
Lees meer