Laatste berichten

Categorie:
29 oktober 2012
Gezondheid

ANBO: afschaffing zorgtoeslag positief

ANBO is positief over de afschaffing van de zorgtoeslag, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat meldt de grootste belangenorganisatie voor senioren in een eerste reactie op het akkoord van VVD en PvdA.
Lees meer
29 oktober 2012
Wonen

Steun voor beleidsimpuls verkeersveiligheid

ANBO ondersteunt de beleidsimpuls verkeersveiligheid van de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). Die wordt morgen besproken in de Tweede Kamer.
Lees meer
29 oktober 2012
Inkomen

'Rijke' oudere veel meer kwijt aan zorg

De eigen bijdrage van ouderen voor een zorginstelling gaat volgend jaar met honderden euro's omhoog. Wie een klein pensioen heeft en een ton op de bank, betaalt maandelijks zo'n 400 euro meer dan nu.
Lees meer
26 oktober 2012
Gezondheid

Zorgverzekeraar 'dient maatschappelijk belang’

Zorgverzekeraars zijn ondernemingen, maar ze dienen een maatschappelijk belang.
Lees meer
25 oktober 2012
Gezondheid

Jaarlijkse checkup 70+-er duur en betuttelend

Het plan van de SP om elke 70-plusser jaarlijks thuis te bezoeken is duur, inefficiënt en betuttelend.
Lees meer
22 oktober 2012
Inkomen

Voorschotregeling AOW toch tijdelijk terug

Toekomstige AOW'ers die inkomensverlies lijden door de verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013, kunnen vooralsnog toch een voorschot op hun AOW-uitkering krijgen.
Lees meer
18 oktober 2012
Inkomen

Klacht ongelijkheid bij AOW migranten

ANBO heeft, onder leiding van de FNV en in samenwerking met 17 andere maatschappelijke organisaties, een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling wegens een onredelijke korting op de bijstandsuitkering van ouderen met een AOW-gat.
Lees meer
17 oktober 2012
Inkomen

Bepleite fiscalisering AOW goed plan

Het Nederlandse belastingstelsel is toe aan fundamentele wijzigingen. Dat blijkt uit het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen, dat vandaag is verschenen.
Lees meer
16 oktober 2012
Gezondheid

'Gemeenten handelen in strijd met wet'

Verschillende gemeenten hebben hun contract met zorgaanbieders voor huishoudelijke zorg opgezegd en zijn overgegaan op de inzet en bemiddeling van (goedkopere) alfahulpen.
Lees meer
15 oktober 2012
Wonen

Huishoudens bezorgd over energienota

Bijna 20 procent van de Nederlandse huishoudens maakt zich zorgen over de vraag of de energierekening nog wel te betalen is. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.
Lees meer
13 oktober 2012
Gezondheid

Palliatieve zorg: bespreek levenseinde op tijd

'In gesprek over leven en dood', dat is het Nederlandse thema van de Internationale Dag voor Palliatieve Zorg, die vandaag in Deventer gehouden wordt. Palliatieve zorg richt zich op verminderen van het lijden en een waardige afronding van het leven.
Lees meer
12 oktober 2012
Gezondheid

'Bezuinigingen zorg leiden niet tot leegstand'

Bezuinigingen in de ouderenzorg leiden juist niet tot een overschot aan kamers in de verzorgingstehuizen. Redelijk gezonde ouderen moeten straks onnodig in een zorginstelling gaan wonen.
Lees meer