Laatste berichten

Categorie:
07 december 2012
Gezondheid

'Uitvoering Wmo acht keer duurder dan AWBZ'

Zeer zware zorg, die nu thuis geleverd wordt aan 12.000 mensen, komt straks voor rekening van de gemeenten.
Lees meer
06 december 2012
Wonen

Samenwerking en overleg OV-chip een feit

Consumentenorganisaties, vervoerders, de gedeputeerde staten van alle provincies en een aantal vertegenwoordigers van regionale overheden hebben een intentieverklaring getekend voor een samenwerkingsplatform.
Lees meer
06 december 2012
Inkomen

‘Armoede senioren ligt wél op de loer’

Volgens het vandaag gepresenteerde Armoedesignalement 2012 van SCP en CBS is de armoede onder gepensioneerden (3%) en 50-plussers (5%) gemiddeld lager dan bij andere leeftijdsgroepen.
Lees meer
04 december 2012
Gezondheid

Verplichte transparantie voor zorgverzekeraars

In de beleidsagenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2013 wordt de Nederlander wel op zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot gezondheid gewezen, maar er worden onvoldoende maatregelen genomen om dit
Lees meer
04 december 2012
Inkomen

Zorg & Welzijn: meer risico bij beleggen

Pensioenfonds Zorg & Welzijn wil meer risico nemen bij beleggingen en als eerste fonds het ‘nieuwe pensioen’ invoeren. In ruil daarvoor kunnen deelnemers naar verwachting een hoger pensioen opbouwen en krijgen.
Lees meer
04 december 2012
Inkomen

Maatregelen over senioren ‘uitgestort’

ANBO maakt zich grote zorgen over de gevolgen van maatregelen die over senioren - actief of postactief - worden uitgestort.
Lees meer
22 november 2012
Inkomen

Pensioenregels: geef alvast kaders aan

ANBO vindt dat het net aangetreden kabinet geen goede beurt maakt nu het besluit de invoering van de nieuwe pensioenregels uit te stellen tot 2015.
Lees meer
22 november 2012
Gezondheid

Eigen huis geen inzet zorgfinanciering

ANBO heeft op geen enkele manier voorgesteld dat de waarde van de eigen woning ingezet moet worden om zorg te financieren.
Lees meer
21 november 2012
Gezondheid

Toekomst: Ouderenzorg slechter en duurder

ANBO presenteert vandaag samen met patiëntenfederatie NPCF, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland een gezamenlijke visie over hoe ouderenzorg beter kan worden geregeld.
Lees meer
20 november 2012
Inkomen

Pijn eerlijker verdelen

ANBO vindt de koopkrachteffecten van Rutte II voor gepensioneerden onbegrijpelijk en oneerlijk. De grootste seniorenorganisatie van Nederland roept de Tweede Kamer op het kabinet te houden aan de belofte om ‘binnen de politieke doelstelling
Lees meer
20 november 2012
Inkomen

Vraagtekens bij SCP-rapport over pensioenen

De conclusies uit het SCP-rapport 'Tevreden met pensioen' zijn te kort door de bocht en komen niet overeen met de insteek van het onderzoek.
Lees meer
16 november 2012
Inkomen

Nieuwe Nibud-cijfers: 65-plus de klos

ANBO reageert geschokt op de doorrekening van het regeerakkoord door het Nibud. Gepensioneerden gaan er niet alleen harder op achteruit, ze beginnen ook vanaf een lager inkomen met inleveren.
Lees meer