23 december 2014

Zorgwoningen mogen soberder

Zorgwoningen hoeven niet langer een buitenruimte -zoals een balkon- te hebben. Door het toe te staan soberder te bouwen hoopt minister Blok het aantrekkelijker te maken zorgwoningen te bouwen. Ook moeten de nieuwe regels het voor particulieren eenvoudiger maken om zelf een huis te ontwerpen en te bouwen. ANBO-directeur Liane den Haan: “Het is een stap in de goede richting. Er moet meer beleid komen om het grote tekort aan geschikte woonruimte voor senioren terug te dringen. Ouderen willen graag langer thuis blijven wonen, maar dan moeten er wel leeftijd bestendige woningen bij komen.”

publieke gebouwen toegankelijker

Nieuwe gebouwen met een publieksfunctie, zoals bibliotheken, schouwburgen en bioscopen, moeten toegankelijker worden voor gehandicapten. Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld rolstoelpaden bij de ingang. Ook dit vindt ANBO een goede zaak. “We worden ouder en willen langer mee blijven doen in de samenleving. Het is belangrijk om bij zoveel mogelijk plaatsen binnen te kunnen komen, ook met een beperkte mobiliteit,” aldus Den Haan.

Bouwbesluit 2012

De nieuwe regels gaan juli 2015 in en zijn een wijziging op het ‘Bouwbesluit 2012’, waarin voorschriften staan waaraan nieuwbouwwoningen moeten voldoen.

Wonen