13 december 2013

Zorgverlof voor vriend of bekende

Werkenden die voor een zieke vriend of bekende zorgen, krijgen recht op zorgverlof. Dat is het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat onlangs naar de Tweede Kamer is gegaan. ANBO juicht het initiatief toe, want de manieren waarop Nederlanders met elkaar omgaan zijn veranderd en het is goed om dat bij zorgtaken ook te faciliteren.

Faciliteren

Nu kan alleen zorgverlof worden opgenomen bij een ziek kind, partner of ouder. Wanneer zorgverlof voor vrienden en bekenden opgenomen kan worden, moet nog worden geregeld maar gaat naar verwachting in 2015 in.

ANBO-directeur Liane den Haan: “Als je als maatschappij een groter beroep op informele zorg doet, moet je dat ook faciliteren. Dat komt de kwaliteit van informele zorg ten goede. Mantelzorgers zullen meer rust hebben om deze taken op zich te nemen en er geen of minder financiële nadelen van ondervinden. Het is wel belangrijk dat er een loondervingsregeling komt, want anders is het een sigaar uit eigen doos. Waar al cao-regelingen zijn, kan dit verruimd worden.”

Lang- en kortdurend zorgverlof

Het recht op zorgverlof gaat gelden voor alle vormen van zorg. Nu bestaat het recht op langdurend zorgverlof alleen bij levensbedreigende ziekten. Langdurend verlof van 6 weken is onbetaald. Bij kortdurend zorgverlof van 2 weken ontvangt iemand 70 procent van zijn loon. Het is maar eenmaal per jaar toegestaan.

Asscher gaat de uitbreiding van het lang- en kortdurend zorgverlof opnemen in een wetsvoorstel dat al bij de Tweede Kamer aanhangig is. Asscher wil de wijziging van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden begin 2014 naar de Tweede Kamer sturen.

Gezondheid