10 augustus 2017

Zorguitgaven verdubbelen in 2040

De zorguitgaven zullen in 2040 zijn verdubbeld tot 174 miljard euro als deze in het huidige tempo blijven groeien. Deze toename komt door bevolkingsgroei, vergrijzing, technologie en stijging van de welvaart. Dat schrijft Skipr op basis van het Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om die verdubbeling in perspectief te zetten: het aandeel van de zorguitgaven als percentage van het BBP neemt toe van 12,7 procent in 2015 naar 16,4 procent in 2040. 

Het RIVM noemde, ten tijde van de presentatie van het rapport in juli van dit jaar, de stijging van het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van dementie, als belangrijkste bevinding. Dat aantal neemt toe van 14.000 in 2015 tot bijna 40.000 in 2040. 

Hoewel het RIVM meldt dat Trendscenario geen voorspelling is, maar een verkenning van mogelijke ontwikkelingen tussen nu en 2040, geeft het een duidelijk beeld van kansen en uitdagingen als het gaat om gezondheid, aandoeningen, levensverwachting, leefstijl en de gevolgen daarvan voor de zorguitgaven. We geven hier de samenvatting van het RIVM zelf weer. (Bron)

Gezondheid

We voelen ons in 2040 even gezond als nu, ondanks de vergrijzing. Sterker, een iets groter percentage van de oudste ouderen voelt zich in 2040 zelfs gezonder.
Het percentage Nederlanders dat beperkingen in activiteiten ervaart verandert niet tot 2040, ondanks de vergrijzing. Het percentage mensen van 75 jaar en ouder zonder beperkingen in activiteiten neemt toe van 55 naar 62 procent.

Lees meer: VTV 2018

Aandoeningen

In 2015 had 50 procent van de mensen minimaal één chronische aandoening; in 2040 is dat 54 procent. Van de specifieke aandoeningen veroorzaken dementie en artrose de grootste toename in ziektelast tot 2040, en dementie wordt daarmee de grootste oorzaak. Eén op de drie Nederlanders heeft dan twee of meer chronische aandoeningen, en bijna één op de vijf drie of meer.

Lees meer: VTV 2018

Levensverwachting

De levensverwachting stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. De kans om heel oud te worden neemt flink toe: het aantal mensen van 100 jaar en ouder zal tussen nu en 2040 bijna verviervoudigen. De levensverwachting in goede ervaren gezondheid neemt tot 2040 ongeveer even veel toe als de totale levensverwachting. In 2040 hebben we op 65-jarige leeftijd nog 14 jaar in goede ervaren gezondheid in het vooruitzicht en 16 jaar zonder beperkingen. 

Lees meer: VTV 2018

Leefstijl

We worden steeds zwaarder; in 2040 heeft 62 procent van de volwassen Nederlanders overgewicht. Bij mannen neemt vooral matig overgewicht toe, bij vrouwen vooral ernstig overgewicht. Wel voldoen we steeds vaker aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen; in 2030 halen ruim twee op de drie volwassen Nederlanders de norm.

Lees meer: VTV 2018 

Zorguitgaven

De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. De zorguitgaven per persoon stijgen van 5.100 euro in 2015 naar 9.600 euro in 2040. Het aandeel van de uitgaven aan zorg voor 65-plussers stijgt van 43 procent in 2015 naar 58 procent in 2040 en van alle zorgsectoren stijgen de uitgaven aan de ouderenzorg het snelst. 

Lees meer: VTV 2018

Bekijk het beeldverhaal Trendscenario (RIVM)

Naar overzicht
Gezondheid