23 augustus 2014

Zorgtoeslag: niet bezuinigen, hervormen

Het kabinet gaat volgend jaar bezuinigen op de zorgtoeslag, de tegemoetkoming voor de laagste inkomens voor het geld dat ze aan hun zorgpremie kwijt zijn. Het AD meldde dit zaterdag al, en volgens NU.nl hebben bronnen de berichtgeving inmiddels bevestigd. Deze bezuiniging is een direct gevolg van het schrappen van de voorgenomen huishoudtoeslag, waarmee het kabinet het toeslagensysteem wilde vereenvoudigen. ANBO is niet te spreken over een bezuiniging op de zorgtoeslag. "Een lagere zorgtoeslag is weer een min voor de lagere inkomens, maar komt nog harder aan bij mensen met een zorgvraag die door alle ingrepen en veranderingen in de zorg meer zelf moeten gaan betalen", zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Onder andere door de afschaffing van de Wtcg en de beperking van de zorgkostenaftrek stijgen de kosten voor zorggebruikers flink. ANBO pleit opnieuw voor het verlagen van de nominale zorgpremie naar een niveau waarop de zorgtoeslag overbodig wordt. Het tekort aan zorgpremie wordt dan gecompenseerd door de grens voor de inkomensafhankelijke zorgpremie te verhogen. Dat kan eenvoudig omdat hogere inkomens - die nu al geen zorgtoeslag ontvangen - ook profiteren van de lagere nominale zorgpremie. 

Grootschalige versimpeling toeslagsysteem is nodig

ANBO is altijd een voorstander geweest van een grootschalige herziening of versimpeling van toeslagensysteem. "Dit rondpompen van geld is een duur systeem, dat met vrij simpele ingrepen opgelost zou kunnen worden. Dáár zit de bezuiniging al", zo zei Den Haan eerder. Met de zorgtoeslag alleen al is jaarlijks vijf miljard euro gemoeid, exclusief een miljoenenbedrag aan uitvoeringskosten. 

Naar overzicht
Gezondheid