02 april 2015

Zorgen over ouderenmishandeling

Op 1 april besprak de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het onderwerp ‘Ouderenmishandeling’. ANBO-directeur Liane den Haan: “Het werd hoog tijd voor extra geld om ouderenmishandeling tegen te gaan. Gelukkig zien de staatssecretaris en de Commissie VWS dat ook zo.”

Onderzoek

“Daarnaast komt er meer onderzoek naar de effecten van overheidsbeleid op ouderenmishandeling en ‘ontspoorde mantelzorg’”, vervolgt Den Haan. ”Hoewel gelukkig bijna alle mantelzorgers met veel liefde en in goed vertrouwen een naaste helpen, komt het helaas soms ook voor dat hulpbehoevenden bijvoorbeeld financieel worden uitgebuit. Nu er vanwege de nieuwe zorgwetgeving meer beroep moet worden gedaan op mantelzorg, is het extra belangrijk dat hier goed zicht op komt.”

Twijfel bij regierol gemeente

Van gemeenten wordt verwacht dat zij een regierol nemen in het voorkomen en bestrijden van ouderenmishandeling. Den Haan: “ANBO heeft bedenkingen bij die rol. Er is wel geld beschikbaar bij gemeenten, maar wij twijfelen erover of daar genoeg expertise en kennis aanwezig is om het probleem goed aan te pakken. Zoals altijd denkt ANBO graag mee over de oplossingen bij dit probleem.” 

Naar overzicht
Gezondheid