13 maart 2018

Zorgen over 'individuele leerrekening'

ANBO maakt zich zorgen over het kabinetsvoornemen om de huidige fiscale aftrekpost voor scholingskosten te vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald. Het kabinet vraagt namelijk aan sociale partners en onderwijsinstellingen om afspraken te maken over hun bijdrage aan de invoering van deze regeling, maar wanneer deze afspraken niet gemaakt (kunnen) worden kunnen werknemers niet van de regeling gebruik maken. Daardoor ontstaat ongelijkheid tussen werknemers. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit voorstel in de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ANBO heeft voorafgaand aan dit debat een brief gestuurd. 

Werknemer wordt opeens verantwoordelijk

"Lang niet iedere werknemer zal over voldoende middelen beschikken om scholing te financieren. De huidige fiscale aftrek wegens scholingsuitgaven is een uitstekend middel om burgers voor een deel tegemoet te komen in de scholingsuitgaven", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan in de brief. "De verantwoordelijkheid voor (bij)scholing ligt bij alle betrokkenen; werkgevers, werknemers én overheid. Maar wanneer er geen afspraken gemaakt worden is de werknemer opeens zélf verantwoordelijk. Wij vinden dat deze werknemers dan alsnog gebruik kunnen maken van het nu bestaande belastingvoordeel."

Startkwalificatie? 

Verder vraagt ANBO zich af hoe de voorwaarde van de startkwalificatie gaat gelden voor oudere werknemers. Den Haan: "De groep laagopgeleiden heeft op de arbeidsmarkt het grootste risico op uitval. Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie. Een oudere werknemer met een opleiding op vmbo-niveau zou met een strikte toepassing van de regels geen startkwalificatie hebben en als gevolg daarvan niet voor een individuele leerrekening in aanmerking kunnen komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?!"

Tot 2019 belastingaftrek

De minister van OCW besliste in vorig jaar dat de belastingaftrek voor studiekosten  in ieder geval tot 2019 behouden blijft. Het vorige kabinet wilde de aftrekmogelijkheid met ingang van 2017 al schrappen, maar moest dat uitstellen omdat het onderzoek naar alternatieven voor de fiscale aftrek nog niet was afgerond. 

Naar overzicht
Inkomen