13 maart 2020

Zorg om pensioen terecht, te vroeg voor paniek

“Het is te vroeg om in paniek te raken over de pensioenen, maar zorg is wel op zijn plaats,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO naar aanleiding van de onrust op de financiële markten door de invloed van het coronavirus en de olieoorlog.

ANBO volgt de ontwikkelingen rond de pensioenen uiteraard op de voet. De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen vielen in januari al terug naar circa 95 procent en de verwachting is dat komende maandag (16 maart), als de cijfers over februari worden gepubliceerd, wel eens onder 90 procent kunnen uitvallen. De desastreuze gevolgen van het coronavirus in maart moeten daar nog eens bij worden opgeteld.

'Een perfecte storm'

En de pijn is er niet alleen aan de beleggingenkant. Omdat beleggers vluchten naar zekerdere investeringen als staatsobligaties daalt de marktrente. Pensioenfondsen worden daardoor getroffen, omdat ze aan de hand van de marktrente de verplichtingen moeten vaststellen. “Dit is wat analisten noemen ‘een perfecte storm’”, zegt Den Haan. “De bedreigingen komen van alle kanten. Zo bezien is het nog een kleine meevaller dat de ECB de rente vandaag niet verder heeft verlaagd, alhoewel dat wel weer pijn doet aan de beleggingenkant.”

Tijd voor herstel

Dat dit zich in februari en maart voltrekt, is nog een beetje een geluk bij een ongeluk. Pensioenfondsen moeten aan het einde van het jaar de boeken opmaken, zodat er nog negen maanden tijd voor herstel is. Bovendien kunnen eventueel soepelere regels in een nieuw pensioenstelsel worden gebruikt, zoals die ook vorig jaar zijn toegepast om kortingen te voorkomen.

“Verder zal de politiek met de verkiezingen in zicht, zich realiseren dat gepensioneerden al tien jaar in koopkracht achteruitgaan en dan niet meteen de pijn van een nieuwe crisis op de schouders mogen krijgen”, aldus Den Haan. “Er is dus alle reden voor zorg, maar veel te vroeg voor paniek. Paniek moeten we zonder meer vermijden, we moeten ons gezond verstand gebruiken.”

Economie moet blijven draaien

Het belangrijkste is dat het kabinet en de Europese Unie zorgen dat de economie zo goed mogelijk blijft draaien. “Een gezonde economie is de basis voor alle pensioenen. Bedrijven moeten worden geholpen door deze ongekende crisis heen te komen, zodat zij zich kunnen herstellen als de coronacrisis voorbij is. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, kan corona de economie zo in een recessie duwen. En dan zijn we nog veel verder van huis.”

Handen om briefgeld