21 juni 2016

Wmo moties in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is vandaag gestemd over moties inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Een aantal punten uit de moties hebben raakvlak met de spelregels Wmo-onderzoek van ANBO. Die zijn deze maand door staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) naar alle gemeenten verstuurd.”

Jonge mantelzorgers

Een aangenomen motie van Kamerleden Bergkamp (D66) en Van Dijk (PvdA), gaat over jongeren die mantelzorger zijn. De motie roept gemeenten op om bij het onderzoek in het kader van de Wmo naar hoeveel ondersteuning iemand nodig heeft, de door jongeren geleverde mantelzorg niet mee te wegen. Den Haan: “Bij het keukentafelgesprek of onderzoek wordt goed gekeken naar iemands sociale netwerk, en in hoeverre familie, vrienden en mantelzorgers kunnen helpen ondersteunen. Als iemand minder netwerk heeft, kan het zijn dat er meer Wmo-ondersteuning nodig is. Maar deze motie wil in die afweging jongeren buiten beschouwing laten, omdat jongeren niet te zwaar belast mogen worden. Vooral schoolgaande jongeren moeten hiertegen beschermd worden. Goed dus dat de Kamer deze motie heeft aangenomen.”

Naar overzicht
Gezondheid