14 april 2016

Wijzigingen sociale huurmarkt aangenomen

De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met wetgeving die doorstroming op de sociale huurmarkt moet helpen. Kern van de wetgeving is dat het moet helpen woonruimte beter te verdelen en de huurverhoging te matigen. Onder andere door mensen met een middeninkomen die in een goedkope huurwoning leven huurverhoging te geven, moeten ze in beweging komen.

Uitzondering voor gepensioneerden

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Gelukkig worden gepensioneerden vrijgesteld van die verhoging. Eerst wilde minister Blok die uitzondering niet meer geven aan ouderen, dat terwijl die groep vaak geen mogelijkheid heeft om te verhuizen. Ze zitten klem, dus een huurverhoging is dan erg zuur.” Twee maanden geleden  dat de AOW-ers wél de huurverhoging voor de kiezen kregen.

Tekorten seniorenwoningen

“Waar de wet geen oplossing voor biedt: de al bestaande -en volgens de meeste gemeenten nog oplopende- tekorten aan seniorenwoningen.” Volgens Den Haan moet er naast het stimuleren van de doorstroming ook voor worden gezorgd dat er geïnvesteerd wordt in het bijbouwen van seniorenwoningen, of het omvormen van bestaand vastgoed. “Daar zijn niet enkel woningcorporaties voor verantwoordelijk. Gemeenten moeten een regierol nemen en het overzicht houden.”

Eerder stuurde ANBO een brief ter voorbereiding van het debat over deze wet aan de Tweede Kamer.

Naar overzicht
Wonen