06 augustus 2018

Wijkverpleging krijgt meer tijd voor de klant

De vijfminutenregistratie waarbij wijkverpleegkundigen en verzorgenden elke handeling apart moesten registreren, gaat op de schop. En dat betekent meer tijd en aandacht voor de klant. “Het is goed dat we met z’n allen erkennen dat mensen ook thuis maatwerk nodig hebben. Standaardisatie in de zorg waarbij handelingen worden opgeknipt en gekoppeld aan een bepaalde verplichte tijdsduur, past niet bij de zorg die mensen nodig hebben”, aldus Liane den Haan. “Wij zijn blij dat er nu echt werk gemaakt wordt van de afschaffing in de praktijk”.

Bureaucratie

De vijfminutenregistratie is ooit ingevoerd om declaraties goed te kunnen verwerken en eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Maar de invoering leidde tot onnodige bureaucratie, regeldruk en vooral tot minder werkplezier bij de wijkverpleging. In 2009 werd de vijfminutenregistratie dan ook officieel afgeschaft maar bleef in de praktijk gehandhaafd. De vergoedingen van de verzekeraars zijn namelijk op het systeem gebaseerd. Inmiddels hebben Meander in Limburg en Vierstroom in Zuid-Holland ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze waar per klant budget wordt toegekend, zo is ook te lezen in De Volkskrant van vandaag. Het budget wordt gebaseerd op een zorgplan. De wijkverpleegkundige maakt samen met de klant afspraken over welke zorg nodig is. Eventueel worden huisarts en specialist hier ook bij betrokken. Ook wordt gekeken naar zelfredzaamheid en beschikbare mantelzorg. Op basis van dit plan kan de zorg dan worden gedeclareerd. Het doel is dat de vijfminutenregistratie in 2019 is verdwenen.

Lees ook het artikel in De Volkskrant van vandaag

 

Naar overzicht
Gezondheid