07 maart 2014

Wijkverpleging komt terug

De wijkverpleging komt terug. Dat hebben minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegd in deze brief. Vanaf 2015 wordt de wijkverpleegkundige in het basispakket van de zorgverzekeringswet opgenomen. Dit staat in het concept wijziging Besluit zorgverzekering dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. ANBO-directeur Liane den Haan maakt zich grote zorgen over ‘n aspect dat niet in de brief aangekaart wordt: zijn er voldoende wijkverpleegkundigen die de zorg en coördinatie kunnen leveren zoals die beschreven wordt in het nieuwe beleid en het concept Besluit Zorgverzekering? 

Uitgebreider takenpakket

Den Haan: “De wijkverpleegkundige krijgt in de nieuwe opzet een uitgebreider takenpakket dan vroeger: naast het zorgen en ondersteunen van mensen gaat hij of zij ook de zorg coördineren, samen met de huisarts en andere hulpverleners. Ook kan de nieuwe wijkverpleegkundige samen met de cliënt vaststellen welke zorg en ondersteuning nodig is om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. Het doel is verslechtering van de situatie, medisch en/of sociaal, te voorkomen. Daarnaast krijgt de wijkverpleging een rol in preventieve gezondheidszorg om te voorkomen dat mensen zorg nodig gaan hebben.”

Hervorming moet zorgvuldig

Dit alles is onderdeel van de verregaande hervorming van de langdurige zorg waarbij gemeenten en zorgverzekeraars een grotere rol krijgen in de zorg (verzekeraars) en ondersteuning (gemeenten, Wmo 2015) voor senioren en jeugd. ANBO is blij met deze hervorming omdat de langdurige zorg zoals die nu geboden wordt niet meer aansluit bij de wensen van huidige en toekomstige generaties senioren. Den Haan: “Wel hebben we zorgen over de snelle uitvoering van de hervormingen omdat bijvoorbeeld de woningmarkt nog lang niet goed aansluit op de behoeften van mensen die nu niet meer in een verzorgingshuis gaan wonen. Vernieuwing en diversiteit van woningaanbod voor mensen met een hulp- of zorgvraag is zeer dringend.”

Takenpakket en verdeling

Er gaat ongeveer € 3 miljard naar de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging. Verdeling van taken per wet: (bron: ministerie van Volksgezondheid)

Gezondheid