1 november 2019

Wij worden met z’n allen steeds ouder. Ja, en?

Vandaag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe cijfers over de levensverwachting van 65-jarigen in Nederland. Uit de cijfers blijkt dat deze levensverwachting heel licht is gestegen: van 20,74 jaar in 2018 naar 20,75 jaar in 2019. Dat betekent dat het CBS er vanuit gaat dat iemand die nu 65 jaar is, bijna 86 jaar oud zal worden.

Geen verrassing

"Geen verrassing,' aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Aandacht voor gezond leven en de kwaliteit van de zorg in Nederland is hoog en dat heeft automatisch tot gevolg dat we ouder worden."

Toch is Den Haan niet blij: "Het RIVM en CPB zien de CBS-cijfers vanochtend als een probleem. Men soms allerlei zaken op waaruit moet blijken dat ouderen een probleem voor deze maatschappij zijn. Wat een onzin! Ouderen vormen juist een essentieel onderdeel van het maatschappelijk kapitaal. Hun levenservaring en inzet zijn onmisbaar."


Liane den Haan: "Zie ouderen niet als probleem, maar kijk naar hun kwaliteiten en inzet!"

ANBO gelooft in een maatschappij, waarin iedereens waarde en kwaliteiten worden erkend en benut. Ook als iemand ouder is. Den Haan: "En dat zouden overheidsinstanties ook eens moeten gaan doen. Dan komen ze vanzelf tot inzicht welke rol senioren in onze samenleving hebben! Ik nodig de vertegenwoordigers daarom graag uit om een week bij ons mee te lopen. Dan kunnen zij zien en ervaren hoe senioren echt zijn."

Levensverwachting van belang voor AOW-leeftijd

De CBS-cijfers over de levensverwachting zijn ook van belang voor de AOW-leeftijd. Vanaf 2025 gaat de levensverwachting weer een rol spelen bij de vaststelling van de AOW-leeftijd. Op grond van de cijfers is duidelijk dat de levensverwachting van vrouwen hoger is dan die van mannen.

Oudere