9 september 2021

Wie wil meepraten bij pensioenfonds van architecten?

Het pensioenfonds Architectenbureaus houdt in november verkiezingen voor de zetel namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. ANBO kan hiervoor mensen kandidaat stellen. Belangstellenden kunnen zich tot 20 september opgeven bij w.reijn@anbo.nl.

Het verantwoordingsorgaan (VO) bij een pensioenfonds geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarnaast is het VO steeds vaker de sparringpartner voor het bestuur. Het VO komt zes keer per jaar bijeen. Het fonds regelt de noodzakelijke studiedagen en opleidingen. De gekozen kandidaat treedt per 1 januari 2022 aan voor een termijn van vier jaar.

Een kandidaat voor dit VO moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Pensioen genieten van het PF Architecten;
  • Maatschappelijke ervaring;
  • HBO-niveau van denken;
  • Een aantal vaardigheden om in een VO te functioneren.

Leden van het VO krijgen een vergoeding.

De volledige omschrijving van de functie vindt u hier.

ANBO heeft enkele aanvullende voorwaarden:

  • De kandidaat onderschrijft de pensioenuitgangspunten van ANBO (zie daarvoor deze website);
  • De kandidaat neemt deel aan de pensioenactiviteiten van ANBO.

Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen, zal samen met Bart van den Bos, die al zitting heeft in het VO Architectenbureaus, een gesprek voeren met potentiële kandidaten.

anbo-inkomen-43_1.jpg