16 november 2016

Wetsvoorstel flexibele AOW vandaag besproken in Den Haag

De Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergadert vandaag over het wetsvoorstel flexibele AOW. ANBO steunt dit initiatief, want de maatschappelijke discussie en onrust die onlangs ontstond over het verhogen van de AOW-leeftijd (in 2022 tot 67 jaar en drie maanden) liet op alle fronten de noodzaak van flexibele AOW zien. ANBO kan de terughoudendheid hierover niet goed plaatsen. Directeur-bestuurder Liane den Haan: "De Raad van State, Kamerleden en verschillende maatschappelijke organisaties lijken allemaal vast te willen houden aan bestaande wetgeving waarin een vaste ingangsdatum is opgenomen. Dat is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. De vaste AOW-leeftijd is immers halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw tot stand gekomen! Het past simpelweg niet meer bij de maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd. Daarbij stimuleert de overheid eigen regie van burgers. Denk hierbij aan zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, zorg en zelfs rondom het thema voltooid leven. Waarom maakt ze de ingangsdatum van de AOW dan niet flexibel?"  

AOW-leeftijd onderwerp in veel verkiezingsprogramma's 

Verschillende politieke partijen hebben inmiddels in hun (concept) verkiezingsprogramma de AOW-leeftijd als onderwerp opgenomen. De standpunten lopen uiteen van een nieuwe vaste AOW-leeftijd van 65 jaar tot een mogelijkheid van eerder ingaan van de AOW. De AOW later in laten gaan ontbreekt. Den Haan: "Ook hier zie je dat keuzevrijheid en de eigen regierol niet voorop staat. Mensen moeten zélf kunnen kiezen of zij eerder of later willen stoppen met werken. Uiteraard hangt er een prijskaartje aan eerder stoppen met werken. Hierin ligt een grote voorlichtingsrol weggelegd voor bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank Bank of pensioenfondsen." 

ANBO voorstander van flexibele AOW 

Uit een eerdere peiling van ANBO over flexibele AOW gaf 70 procent van de werkende respondenten aan voor flexibele AOW te zijn. Nog eens 60 procent is voor deeltijd-AOW. De voornaamste redenen die aangeeft is keuzevrijheid in het algemeen (70 procent van de respondenten), de eigen regie bij het kunnen bepalen op welke leeftijd men stopt met werken (80 procent). Dertig procent vindt een vaste leeftijd om te stoppen met werken niet meer van deze tijd. Mensen maken zélf hun keuze. Dat doen ze op allerlei terreinen en dat wil men ook op het gebied van de AOW. De overheid kan hierin niet achterblijven. Niet nu zij zich steeds verder terugtrekt en steeds meer eigen verantwoordelijkheid van burgers wenst. Zij moet daarbij een dienstbare rol innemen waarbij zij keuzevrijheid stimuleert en faciliteert.

Lees hier de brief die ANBO aan de commissie heeft gestuurd.