29 september 2015

Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd vanmiddag aanvaard. Alleen Groen Links, Partij voor de Dieren, 50Plus en de SP stemden tegen. ANBO is in principe voorstander van het recht op doorwerken, maar gezien de huidige ruime arbeidsmarkt bestaat het risico van verdringing van werkenden.” Een werkgever hoeft geen sociale premies af te dragen voor een gepensioneerde. De groep werkzoekende 50-plussers, die al zo moeilijk aan de slag komt, mag hier niet de dupe van worden", waarschuwt directeur-bestuurder Liane den Haan.

Wet in huidige vorm mist pensioenopbouw

Daarnaast vindt ANBO dat de wet twee belangrijke zaken mist. De wet regelt niet dat er pensioen wordt opgebouwd als men doorwerkt. Dat wordt overgelaten aan de overheid als werkgever en sociale partners. Uit eigen onderzoek onder zevend duizend senioren blijkt dat 700 mensen naast hun pensioen nog werken. Van hen geeft een kwart aan dat zij blijven werken omdat zij het financieel nodig hebben. "Voor sommige senioren is dit noodzakelijk. Het zou in dit geval een goede zaak zijn als zij nog pensioen opbouwen, zodat wanneer ze écht stoppen met werken ook financieel voordeel krijgen van al die jaren extra werken.”

Ook automatisch ontslag had uit de wet gemoeten

Tot slot had wat ons betreft het automatisch pensioenontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijfd anders geregeld moeten worden. "De wet biedt de werknemer op dit punt geen rechten. Tenzij daarover iets anders in iemands CAO is geregeld, volgt automatisch ontslag. Wil de gepensioneerde doorgaan met werken volgt er eerst ontslag en daarna moet iemand weer in dienst komen, vaak tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Als deze twee zaken geregeld waren in deze wet dan zou de wet veel meer recht doen aan alle belangen."