02 april 2014

Werkloosheid onder ouderen ontkend

“Door geen ambassadeur of extra instrumenten in te willen zetten om ouderenwerkloosheid te bestrijden ontkent Asscher dat de arbeidsmarkt voor senioren op slot zit”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan in een reactie. De minister van Sociale Zaken liet gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer weten dat hij een ambassadeur ouderenwerkloosheid weinig toegevoegde waarde vindt hebben.

Ambassadeur ouderenwerkloosheid

Den Haan: “Er is nog steeds veel werkloosheid in de samenleving. Zowel onder jonge, als onder oude werknemers en migranten. Jongeren hebben een ambassadeur jeugdwerkloosheid, waarom niet een ambassadeur voor oudere werknemers? Er is een impuls nodig, anders staat er straks een hele grote groep oudere werknemers langs de kant.” Econoom Sweder van Wijnbergen zei vorige maand bij het Arbeidsmarktontbijt van ANBO dat overheidsinterventie in de markt, door middel van loonsubsidies, gerechtvaardigd is omdat de sociale kosten van werkloosheid onder ouderen hoog zijn. Verder stelde Van Wijnbergen dat er meer training on the job nodig is, in plaats van veel training na ontslag. Langer werken leidt tot langer en gezonder leven. Het kapitaal van de ouderen moet benut worden.

Cijfers bevestigen probleem werkloosheid ouderen

Het UWV kwam december vorig jaar met een rapport waaruit blijkt dat 55-plussers héél moeilijk aan een baan komen, omdat werkgevers vaak vinden dat ze eenzijdige werkervaring hebben. “En eenmaal zonder werk komen ze ook moeilijk(er) aan een baan. Iets meer dan de helft van de werkloze 55-plussers heeft geen baan als de uitkering is afgelopen”, aldus Den Haan.

Individuele scholingssubsidie nodig

ANBO deelt de zorg van de minister dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de scholingssubsidie voor 55-plussers. Slechts tientallen oudere werknemers hebben er gebruik van gemaakt, terwijl hier 28 miljoen euro voor is gereserveerd. Dé belangenbehartiger voor senioren pleit hier al jaren voor, maar is van mening dat er meer nodig is om dit steeds groter wordende probleem op te lossen. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moet in actie komen. Den Haan: ‘Wij zijn voorstander van een individueel scholingsbudget, dat ook gebruikt kan worden om van sector te veranderen. Zo blijven oudere werknemers wendbaar en kunnen ze bij werkloosheid sneller aan de slag.”

Minister Asscher heeft laten weten nog eens met de betrokkenen te gaan praten.   

Inkomen