07 juni 2012

Werkloosheid 55-plussers loopt op

Het aantal werklozen loopt op, en de meesten daarvan vallen in de categorie 55-plus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV. ANBO maakt zich zorgen en waarschuwt voor het toenemen van langdurige werkloosheid bij oudere werknemers. Het UWV denkt dat het aantal werkzoekenden de komende twee jaar met 90.000 zal toenemen, tot 563.000. Tegelijk neemt het aantal banen dit jaar af met 37.000 en in 2013 nog eens met 7.000. Eind 2013 zit ruim 11 procent van de 55-plussers zonder werk, zo schrijft Trouw vandaag.

2014: arbeidsmarkt trekt aan

Tot 2017 wordt het niet gemakkelijker om een baan te vinden, hoewel de arbeidsmarkt vanaf 2014 weer aantrekt. ANBO vindt dat alles op alles moet worden gezet om langdurige werkloosheid onder ouderen te voorkomen. In maart dit jaar bleek dat 87 procent van de werkloze 55-plussers na een jaar nog geen nieuwe baan heeft en de helft ook na drie jaar niet. Het schrappen van de arbeidsmarktmaatregelen voor oudere werknemers, zoals eerder afgesproken in het pensioenakkoord, is dan ook een onverstandige keuze van het kabinet. ANBO blijft zich ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid, met name voor starters op de arbeidsmarkt.

Jaarlijks zullen er tussen 2014 en 2017 ongeveer 50.000 banen bij komen. Tegelijk neemt in deze periode de beroepsbevolking toe met 45.000.

Naar overzicht
Inkomen