09 juni 2017

Werkdruk door tekort aan verplegend personeel

De werkdruk onder verpleegkundigen neemt dramatische vormen aan. Dat blijkt uit een peiling van beroepsorganisatie V&VN onder 750 verpleegkundigen en verzorgenden. Meer dan 90 procent geeft aan dat de werkdruk de afgelopen 5 jaar is gestegen, dat er een structureel personeelstekort is in de organisatie (86 procent), en dat vacatures langer dan 3 maanden openstaan (30 procent) of meer dan een half jaar (35 procent). Dat levert bij de overgrote meerderheid roosterproblemen op, waardoor 37 procent maandelijks de vraag krijgt om een extra dienst te draaien, en 16 procent wekelijks. Juist in deze groep verpleegkundigen en verzorgenden, neemt de belasting snel toe, zo blijkt uit de antwoorden. Meer dan de helft van de mensen in deze groep denkt erover te stoppen met het werk omdat de stress door de werkdruk te hoog wordt en ook privé z’n sporen trekt. Natuurlijk lijden ook de patiënten of bewoners onder de roosterproblemen en de werkdruk die dat oplevert, zegt 86 procent van de respondenten. 

Lees het artikel en de onderzoeksresultaten op VenVN.nl

Opleiding 

ANBO maakt zich, samen met onder andere V&VN, al langer grote zorgen over de werkdruk en het tekort aan personeel in de zorg. In de peiling geeft 82 procent van de ondervraagden aan dat er te weinig personeel is en 86 procent van hen beschrijft het personeelstekort als structureel. "De instroom blijft achter en door de werkdruk is het waarschijnlijker dat medewerkers stoppen of ziek worden. Zo pleit V&VN voor veel betere samenwerking tussen opleidingen en stage-aanbieders, omdat er nu vaak door een tekort aan stageplaatsen minder mensen kunnen worden opgeleid. 

Imago

Naast het beter passend maken van de opleiding en investeren in zij-instroom en bijscholing pleiten ANBO en V&VN ook voor een impuls voor het imago van de zorg. Vooral het imago van de langdurige zorg is een groot probleem. "We zien veel geroeptoeter over incidenten in de zorg, thuis of in een instelling. Zo lijkt het alsof de langdurige zorg slecht geregeld is. Onzin! De instroom is dus al laag, en de eerste kennismaking met de langdurige zorg is niet altijd rooskleurig. Juist door die werkdruk. De langdurige zorg is echt veranderd: mensen hebben veel zorg nodig wanneer ze in een verpleeginstelling wonen. Dat is zwaar, ook emotioneel. Ik vind dat eigenlijk geen goede kennismaking met de zorg, omdat je stevig in je schoenen moet staan voor deze werkplek. Uiteindelijk zou ik ervoor pleiten dat de eerstejaars starten op een andere plek, om beter toegerust in de ouderenzorg te rollen. Ik vermoed dat dat helpt om het beroep aantrekkelijker te maken”, zo zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Klein begonnen met bijzondere stage

Hoewel er nadrukkelijk een grote impuls nodig is, heeft ANBO besloten om alvast klein te beginnen. Vijf eerstejaarsstudenten Verpleegkunde van het ROC Midden-Nederland startten in februari aan een bijzondere stageperiode: met verdieping, meer context en gesprekken met Kamerleden en ambtenaren moeten zij een veel beter beeld krijgen van de ouderenzorg. Dat moet er vervolgens toe leiden dat ze beter toegerust zijn voor het vak en dus gemotiveerder en enthousiaster zijn aan het einde van hun stageperiode. De studenten worden intensief gevolgd en verbeterpunten kunnen direct in de opleiding verwerkt worden. De studenten lopen stage bij drie locaties van WelThuis.

ANBO Magazine 4 gaat over werken in de zorg. Hij landt op 27 juni op de deurmat. 

Naar overzicht
Gezondheid