24 juni 2021

Wens ANBO ingewilligd: er komt simpel papieren coronapaspoort

Voor mensen zonder smartphone of computer komt er nu toch een papieren versie van het digitale coronapaspoort. ANBO heeft hier de afgelopen tijd op aangedrongen, omdat ook niet-digitale ouderen naar evenementen willen of op vakantie naar het buitenland.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft ANBO vandaag laten weten dat deze papieren versie vanaf begin juli – de exacte datum is nu nog niet bekend - telefonisch kan worden aangevraagd. Dat kan via de Covid-19 crisislijn op 0800-1351. Vanuit het buitenland kunnen mensen bellen met de centrale supportlijnen (+31 247 247 247).

Op basis van iemands BSN (burgerservicenummer) en postcode wordt dan een coronapaspoort of coronatoegangsbewijs gemaakt. Per post gaat de QR-code dan naar de aanvrager. Dat duurt ongeveer twee weken.

Als het vaccinatiebewijs niet is te vinden, bijvoorbeeld omdat de vaccinatie niet is geregistreerd bij het RIVM of de GGD, wordt dat direct aan de telefoon gezegd. Mensen kunnen dan bij de GGD of huisarts waar ze zijn geprikt controleren of de vaccinatie goed is geregistreerd.

Buiten de boot

ANBO heeft de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor deze kwestie. De groep ouderen zonder een moderne telefoon of toegang tot een computer dreigde buiten de boot te vallen.

Het voorstel van ANBO was om de vaccinatie in het gele boekje te laten stempelen en dat toe te staan als bewijs. Uit een peiling van ANBO komt naar voren dat een kwart van de 60-plussers behoefte heeft aan een papieren coronapaspoort dat ze niet zelf hoeven te printen. Van deze groep noemde driekwart het gele boekje een mooie oplossing.

Inmiddels hebben veel mensen hun vaccinatie in het gele boekje laten stempelen. ANBO roept het ministerie op om een stempel in het gele boekje ook te accepteren als vaccinatiebewijs, zodat mensen deze nu niet ook nog telefonisch moeten aanvragen.

ANBO regelt het voor u

Ziet u het niet zitten om zelf een papieren QR-code te regelen? ANBO helpt u graag met de Papieren QR-code Service! Leden kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met de Ledenservice, op nummer 0348 – 466 666. Een medewerker van ANBO geeft u dan de naam en het telefoonnummer van een vrijwilliger.

Deze vrijwilliger kunt u bellen. U geeft hem of haar uw burgerservicenummer (BSN) door. Dit nummer staat op uw identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort). Uiteraard gaat de vrijwilliger vertrouwelijk met uw gegevens om en worden deze niet aan derden gegeven. Ook geeft u uw postcode door aan de vrijwilliger. Hij of zij regelt vervolgens dat u het document krijgt thuisgestuurd.

Bent u nog geen lid?

Bent u nog geen lid maar wilt u wel graag gebruik maken van deze service? Klik dan hier om lid te worden

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

anbo-bewijs-vaccinatie-corona.jpg