19 oktober 2023

Wel degelijk ruimte om pensioenen te verhogen

ANBO bekritiseert de mogelijke terughoudendheid van enkele grote Nederlandse pensioenfondsen wat betreft het verhogen van de pensioenen.

ANBO stelt dat deze fondsen meer ruimte hebben om de pensioenen te verhogen dan ze nu suggereren. Hoewel de fondsen verwijzen naar dalende prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als een reden voor hun voorzichtigheid, benadrukt ANBO dat de financiële positie van de fondsen momenteel sterk is, met hoge dekkingsgraden.

Verhogen

Pensioenfondsen ABP, PMT en PME kunnen de pensioenen volgend jaar maximaal ongeveer drie procent verhogen, terwijl PFZW waarschijnlijk minder kan verhogen en bpf Bouw zelfs geen pensioenverhoging dreigt te geven. ANBO maakt zich zorgen dat gepensioneerden in koopkracht achteruitgaan door de beperkte pensioenstijging, wat volgens hen de afgelopen twaalf jaar al is gebeurd, met uitzondering van het voorgaande jaar.

Indexatie

Daarnaast wijst ANBO erop dat pensioenfondsen onder de versoepelde indexatieregels ook niet verstrekte indexatie uit voorgaande jaren kunnen meenemen in hun overwegingen. Deze aanpak kan relevant zijn voor fondsen die met hoge inflatie te maken hadden, maar soms willen cao-partijen voorkomen dat de dekkingsgraad te sterk daalt als gevolg van toeslagverlening.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Webinar: Nieuwe pensioenwet – Wat nu?