9 december 2020

Weer een aanslag op de koopkracht door lokale belastingen

Alarmerende berichten naar aanleiding van een onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De lokale heffingen zoals de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing zullen komend jaar met gemiddeld 4,1 procent stijgen.

“Een rechtstreekse aanslag op de koopkracht”, zegt Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging bij ANBO. “Het gaat vooral gepensioneerden met een smalle beurs treffen.”

De basis voor de heffingen is de vastgestelde WOZ-waarde van de woning. De ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen ervoor dat de waarde van woningen stijgen. Dat alleen al kan de oorzaak zijn van hogere lasten. Gemeenten mogen zelf bepalen welk tarief zij hanteren voor bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB). Dat kan dus een dubbel nadeel opleveren. De lasten stijgen al door een hogere waarde en de gemeente kan daar nog via een hoger tarief een schepje bovenop doen.

Inkomenspolitiek

Schipaanboord: "ANBO stelt zich al langer op het standpunt dat gemeenten zich via de verhoging van lokale belastingen inkomenspolitiek bedrijven. Ten onrechte, want daar gaat de landelijke overheid over."

Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden. "Helaas geeft een aantal partijen in hun verkiezingsprogramma aan gemeenten meer vrijheid geven om hun financiën op orde te houden. Wij vinden dat uiteraard geen goed idee; we zien vandaag de gevolgen die een beperkte vrijheid met zich brengt. Een slecht idee dus."

Zorgvuldig

ANBO pleit voor een landelijke grens voor lokale belastingen en regionale heffingen. Een zorgvuldig inkomensbeleid waarbij de gevolgen voor de koopkracht ook dicht bij de realiteit liggen, kan niet onevenredig negatief worden beïnvloed door lokale ontwikkelingen.

ANBO | Belastingen - aanslag op de koopkracht door lokale belastingen