17 april 2012

Website CAK verbeterd

Duidelijke, toegankelijke en begrijpelijke informatie, dat is belangrijk voor mensen met een zorgbehoefte. Vooral als het gaat om de financiën die daarmee gemoeid zijn. Met de vernieuwde website maakt het CAK een stap voorwaarts in het verbeteren van de dienstverlening aan haar klanten en ketenpartners. De mens staat hierbij centraal. De informatie wordt bijvoorbeeld niet meer gegeven vanuit de wettelijke regeling en bijbehorende benaming, maar vanuit de situatie waarin iemand zich bevindt.  Bovendien kunnen mensen vanaf nu ook met hun DigiD inloggen om hun persoonlijke gegevens te bekijken en te wijzigen.

Afrekening en verwerking

Mensen die in een verzorgingshuis wonen moeten een eigen bijdrage betalen. Dat geldt ook voor mensen met een persoonsgebonden budget, mensen met huishoudelijke of verpleegkundige hulp of mensen die hulpmiddelen van de gemeente krijgen. Het CAK verzorgt de afrekening en verwerking van die eigen bijdrages. ANBO heeft regelmatig overleg met het CAK en hoort daarom graag wat u van de nieuwe website vindt. Stuur een mail naar raadslijn@anbo.nl

Naar overzicht
Gezondheid