24 september 2012

Waar blijft echte pensioenhervorming?

De maatregelen om grootschalige pensioenkorting te vermijden zijn een goede eerste stap, maar een aanzet tot een echte hervorming van het pensioenstelsel ontbreekt. Dat zegt ANBO in reactie op de voorstellen die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken heeft gedaan om de pensioenfondsen meer lucht te geven. “Ons pensioenstelsel moet niet met plakband bij elkaar gehouden worden. Pak het pensioenakkoord uit de la en ga aan de slag om structurele verbeteringen aan te brengen, zodat de pensioenen ook voor de komende generaties werknemers en gepensioneerden een solide en betaalbare oudedagsvoorziening blijven”, aldus Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO.

Korting vermijden

De Krom heeft een aantal maatregelen voorgesteld om te zorgen dat de pensioenfondsen ontkomen aan de verplichte korting, die zij per april 2013 zouden moeten doorvoeren als de dekkingsgraden onverminderd laag blijven. In overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de rekenrente waarmee de fondsen hun vermogen op lange termijn moeten becijferen, aangepast. De rente wordt daardoor minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Pensioenfondsen mogen de noodzakelijke verlaging van hun pensioenen onder voorwaarden over meerdere jaren spreiden. Daarnaast mogen ze deze korting ook beperken tot maximaal zeven procent per jaar.

Blij met aanpassing

ANBO is blij met de langbepleite aanpassing van de rekenrente. Dekkingsgraden werden teveel op basis van dagkoersen berekend, terwijl de pensioenfondsen de lange termijn voorop moeten stellen. Omdat deze rente al geruime tijd heel laag is, moeten pensioenfondsen zich arm rekenen. Met de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt rekening gehouden met de rente over een langere periode. Door aanpassing van de rekenrente via de UFR krijgen de pensioenfondsen lucht en stijgen de dekkingsgraden voor een groot aantal fondsen. Hiermee kunnen de fondsen de voorgenomen kortingen beperken of zelfs vermijden. Den Haan: “Echter, we hebben het hier over een boekhoudkundige truc, die slechts tijdelijk een oplossing biedt. Bovendien blijven korting voor veel fondsen ook met deze oplossing onvermijdelijk. Het stelsel is aan herziening toe, laten we dat niet langer uitstellen."

Pensioenakkoord brengt hervorming

Binnen de afspraken uit het pensioenakkoord kunnen pensioenfondsen anders dan nu ook rekenen met verwachte rendementen. De samenstelling van het specifieke fonds en de te verwachte ontwikkeling in de verhouding werknemers-gepensioneerden. Den Haan: "Dat geeft dus per fonds meer en betere mogelijkheden om de pensioenverplichtingen te waarderen. Jammer dat dit element niet in de aanpassingen zijn meegenomen door de staatssecretaris."

Inkomen