30 september 2020

Voorwoord Liane den Haan in Telegraaf-bijlage voor senioren

Vandaag verscheen bij de Telegraaf een bijlage met informatie over langer thuis wonen, geldzaken, gezondheid en welzijn. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, schreef het voorwoord.

Liane den Haan: "De wereld verandert sneller dan ooit. We leven allemaal langer en blijven ook langer gezond. Nu al is meer dan de helft van de volwassenen in Nederland 50 jaar of ouder. Deze demografische ontwikkeling brengt niet alleen grote uitdagingen met zich mee, maar biedt ook veel kansen."

"Ik wens u een fijne woning"

"We willen allemaal fijn en gezond ouder worden. En goed ouder worden begint bij goed wonen. Op dit moment is er een tekort van meer dan 80.000 levensloopbestendige woningen voor senioren. Verder zien we in steeds meer eenzaamheid onder alleenwonende ouderen door te weinig sociale contacten. Onze wijken zijn niet toegerust op het toenemende aantal oudere mensen. Er is dan ook een grote behoefte aan alternatieve woonvormen voor senioren. Waar sociale contacten en zorg in de buurt is ... Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven, zoals de Knarrenhof en het Thuishuis.

Ook is het belangrijk dat er sociale voorzieningen in de buurt zijn. Supermarkt, apotheek, huisarts, winkels ... hoe fijn is het als je die binnen bereik hebt als je wat ouder wordt. Daarnaast moeten wijken duurzaam worden ingericht. Met aandacht voor menen van alle leeftijden. En dus ook voor senioren. Denk aan een beweegtuin, een huiskamer of activiteitencentrum.

Helaas hebben veel gemeenten te weinig zicht op de woonbehoeften van senioren. Bij ANBO horen we van veel senioren dat ze nadenken over hun woonwensen, maar vastlopen op het feit dat er te weinig beschikbare woningen zijn. En als er wooninitiatieven zijn, dan loopt men aan tegen wet- en regelgeving. Daarom zetten wij ons bij ANBO in om daar wat aan te doen. En wij roepen u op om met uw ideeën te blijven komen. Tenslotte kunt alleen u ons inzicht geven in hoe u fijn ouder wilt worden."

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Naar overzicht
Liane den Haan - ANBO
Wonen