29 september 2016

Voorstel PvdA flexibele AOW gaat niet ver genoeg

Niet met 65 met pensioen, zoals de PvdA wil, maar zelfs eerder of juist veel later: AOW op een zelfgekozen moment. Dat zegt ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. ANBO-bestuurder Liane den Haan: “Nu is de AOW-leeftijd één vaste leeftijd waar niet van kan worden afgeweken. Een one-size-fits-all. Maar mensen moeten zélf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld vijf jaar eerder of later willen stoppen met werken. Of dat zij een deeltijd-AOW ontvangen, om iets minder, maar wel langer te kunnen doorwerken. Het PvdA-voorstel moet veel verder gaan dan alleen AOW op 65.”

Werkende senior wil flexibele AOW

Eerder al stuurde Kamerlid Norbert Klein een initiatiefwet over deze flex-AOW naar de Raad van State. Die initiatiefwet geeft een antwoord op wat in de samenleving leeft: werkende senioren zijn voorstander van flexibilisering van de AOW. Uit recent ANBO-onderzoek onder bijna 1100 werkende senioren blijkt dat 70 procent voorstander van flexibele AOW, nog eens 60 procent is voorstander van deeltijd-AOW. Bij de eerste variant kan men eerder of later met pensioen. Bij de tweede variant bouwt men de werkweek langzaam af. Eerst een dag minder werken, dan twee, enzovoorts. Een flexibele ingangsdatum van de AOW past wat ANBO betreft ook prima bij de mogelijkheden van flexibele pensionering in het tweede pijlerpensioen.

Keuzevrijheid en planning

“Keuzevrijheid wordt op veel gebieden steeds meer verlangt van burgers. Denk aan langer zelfstandig thuis wonen, de zorg. Dus bij aanvullend pensioen kan het wel, waarom niet bij de AOW?”, vervolgt Den Haan. Wel waarschuwt ANBO dat financiële planning extra belangrijk wordt en dat voorlichting over de financiële gevolgen noodzakelijk is. Den Haan: “Een jaar eerder stoppen betekent al gauw 6,5 procent minder AOW voor de rest van het leven. Een jaar later betekent 6,5 procent meer. Die zorgplicht vanuit overheid en instanties naar burgers toe moet goed verankerd zijn. Mensen moeten zelf kunnen kiezen, maar moeten daarbij wel goed voorgelicht worden. Er moet dus goed gerekend worden, voordat men een keuze maakt voor een flex-AOW.”