3 november 2020

Voorstel overdrachts-belasting ontmoedigt burger-wooninitiatieven

Gisteren sprak de Tweede Kamer over veranderingen op het gebied van de overdrachtsbelasting. De overheid wil de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen en die voor instellingen juist verhogen. ANBO begrijpt dat de overheid starters op de woningmarkt wil helpen, maar waarschuwt ervoor dat het verhogen van de overdrachtsbelasting voor instellingen een negatief effect heeft op initiatieven van burgers die samen een nieuwe woonvorm willen starten.

Voorstel van minister Ollongren is om de overdrachtsbelasting voor commerciële instellingen (zoals vastgoedondernemers en beleggers) wordt verhoogd van 2 naar 8 procent. Op die manier worden instellingen gevraagd meer belasting betalen en kunnen starters op de woningmarkt worden geholpen. Zij hoeven in het nieuwe voorstel geen overdrachtsbelasting meer te betalen.  

Dit kost honderdduizenden euro's

Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO: “Wat de overheid in dit voorstel vergeet, is dat ook initiatieven vanuit burgers om een nieuwe woonvorm te starten, nu ook veel meer overdrachtsbelasting moeten gaan betalen. Denk bijvoorbeeld aan De Knarrenhof waar ongeveer 30 oudere mensen zelfstandig in een hofje samen wonen. De belastingwijziging kan burgers die samen een woonvorm starten honderdduizenden euro’s extra kosten.”

“Wij maken ons hier grote zorgen over, want het is al heel lastig om burgerinitiatieven van de grond te krijgen. Terwijl ze hard nodig zijn, want er is in Nederland een groot tekort aan seniorenwoningen. We hebben de Tweede Kamer daarom met klem gevraagd om dit soort wooninitiatieven van burgers uit te sluiten van de geplande 8 procent overdrachtsbelasting en de belasting voor deze initiatieven op 2 procent te laten.”

Nieuwe woonvormen hard nodig

Uitgangspunt van het overheidsbeleid is om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In diverse Kamerdebatten is de noodzaak van nieuwe woonvormen uitgebreid aan de orde geweest.  Dan kan het niet zo zijn dat deze noodzaak aan de andere kant zwaar wordt ontmoedigd door een hogere overdrachtsbelasting te heffen.

Vervolg

ANBO blijft hier bij de Tweede Kamer aandacht voor vragen en houdt u op de hoogte.

ANBO - Plannen overdrachtsbelasting maakt het burger-wooninitiatieven lastig