22 oktober 2012

Voorschotregeling AOW toch tijdelijk terug

Toekomstige AOW'ers die inkomensverlies lijden door de verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013, kunnen vooralsnog toch een voorschot op hun AOW-uitkering krijgen. ANBO pleit echter voor compensatie zoals is afgesproken in het deelakkoord van PvdA en VVD en stelt dat de onderhandelingspartners haast moeten maken. ANBO heeft zich steeds uitgesproken tegen deze voorschotregeling, omdat de eerder genoten AOW moet worden terugbetaald. Vooral ouderen met een smalle beurs hebben helemaal geen mogelijkheid hebben om dergelijke bedragen terug te betalen. De Raad van State ondersteunde dat pleidooi.

Voorschotregeling is tijdelijk

In het deelakkoord van de beoogde coalitiepartijen VVD en PvdA is een overbruggingsregeling afgesproken om deze groep te compenseren. Maar zolang er nog geen duidelijkheid is over deze overbruggingsregeling, blijft de voorschotregeling bestaan, zo schreef staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken maandag aan de Tweede Kamer.

AOW-leeftijd vanaf 2013 omhoog

Het gaat vooral om mensen die al met VUT of prepensioen zijn, die door het verhogen van de AOW-leeftijd een of meer maanden inkomensverlies oplopen. De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met een maand omhoog. In de jaren daarna stijgt hij geleidelijk verder, totdat in 2018 een AOW-leeftijd van 66 jaar is bereikt. Daarna loopt de AOW-leeftijd op tot 67 jaar in 2021.